Gynaecologische kankers hebben een zware impact op vrouwen

Borstkanker is in ons land de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Maar ook andere typisch vrouwelijke kankers, hebben een aanzienlijke impact op het leven van wie ermee geconfronteerd wordt.

Baarmoederhalskanker

Enkele cijfers

Iedere jaar worden in ons land een paar honderd gevallen van invasieve baarmoederhalskankers geregistreerd. De ziekte is de 12de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

Belangrijkste oorzaak
De oorzaak van baarmoederhalskanker is het 'human papillomavirus' (HPV), een virale infectie die vooral verspreid wordt door seksueel contact. Er zijn meer dan 100 types van HPV. Een veertigtal hiervan veroorzaken infecties.

Symptomen
De meeste gevallen van baarmoederhalskanker zijn asymptomatisch. De vrouw heeft dus geen klachten of symptomen. Hierdoor is de ziekte bij de diagnose soms al in een gevorderd stadium.

Aanbevelingen
Je laat je best, zeker om de twee jaar, screenen.
Jonge meisjes kunnen gevaccineerd worden voor ze de seksueel actieve leeftijd bereiken.

 

"De kost om een woning te huren neemt snel een flinke hap uit je budget."

Kanker van het baarmoederlichaam

Baarmoederkanker of endometriumkanker, ontwikkelt zich in het baarmoederslijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder (het endometrium).
Dit is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen. Vooral oudere vrouwen worden met de ziekte geconfronteerd.

Diagnose

Ongewoon vaginaal bloedverlies na de menopauze of tussen de menstruatiecycli zijn verdachte signalen die een gevolg kunnen zijn van baarmoederhals- of endometriumkanker.

Behandelingen
Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, zijn verschillende behandelingen mogelijk. Dat kan chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van deze technieken zijn. Zoals bij alle vormen van kanker bespreken de verschillende medische en paramedische disciplines, samen met de patiënt, de best mogelijke behandeling van de ziekte. De eindbeslissing wordt altijd genomen op basis van overleg tussen artsen uit verschillende disciplines.


Eierstokkanker

Dit is een vrij zeldzame aandoening.

Oorzaken

De oorzaken zijn nog niet gekend, erfelijke factoren zouden een rol spelen. Momenteel bestaat er geen routinescreening.

Symptomen

Eierstokkanker is moeilijk op te sporen omdat de symptomen – buikpijn, opgeblazen gevoel in de buik, misselijkheid, constipatie, vaak moeten plassen, vermoeidheid en gewichtsverlies – niet specifiek zijn. Als dergelijke klachten na 3 tot 4 weken nog niet voorbij zijn, is een medisch onderzoek aangewezen.

Behandelingen

In het algemeen bestaat de eerste behandeling uit een operatie om zowel beide eierstokken als de eileiders en baarmoeder te verwijderen. Als de ziekte al uitgezaaid is naar nabijgelegen organen, kan een bredere ingreep aangewezen zijn. Bij jonge vrouwen kan soms gekozen worden voor een zo beperkt mogelijke ingreep om een toekomstige zwangerschap te vrijwaren. In dat geval wordt er een eierstok, eileider en de baarmoeder behouden. In functie van de aard van de aandoening, kunnen chemotherapie en radiotherapie zowel voor als na de operatie worden gegeven.

Preventie

Voor je eigen gemoedrust maak je best een jaarlijkse afspraak met je huisarts of gynaecoloog voor een check-up.

Dit artikel is louter informatief. Het vervangt nooit de aanwijzingen van je arts of die van een medische consultatie. Je medisch team is je beste bondgenoot tegen kanker.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Deze reclame heeft te maken met de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Feminaverzekering
Tot € 10.000 financiële steun
Vrij te gebruiken voor je welzijn
Levenslang verzekerd

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels