Vruchtbaarheid en kanker bij vrouwen

De meeste behandelingen tegen kanker hebben– direct of indirect – een negatieve invloed op de vruchtbaarheid.

Wat is oncofertiliteit?

Oncofertiliteit is de medische discipline die zich bezig houdt met vruchtbaarheidsproblemen door chemotherapie of bestraling bij kankerpatiënten. Kankerbehandelingen kunnen immers een tijdelijke of permanente onderbreking van de menstruatiecyclus bij vrouwen veroorzaken.


Wat zijn de technieken voor medisch begeleide voortplanting bij vrouwen?

Cryopreservatie van eierstokweefsel

Voor jonge patiënten, die op zeer korte termijn moeten starten met chemotherapie, is deze techniek het enige alternatief. Bij cryopreservatie wordt het eierstokweefsel weggenomen en ingevroren. Bij oudere patiënten is deze aanpak niet mogelijk.
Als na de behandeling, de werking van het ovarium faalt, dan kan het bewaarde stuk terug ingeplant worden. Deze techniek heeft een relatief beperkte kans op succes.
De patiënt kan, 6 tot 12 maanden na de chemotherapiebehandeling, opnieuw een normale menstruele cyclus krijgen. Mits oncologisch advies, behoort een spontane zwangerschap dan tot de mogelijkheden.

Eicellen of embryo’s invriezen

Het is mogelijk om eicellen in te vriezen. Op het moment dat zwangerschap opnieuw een opties is, worden ze ontdooid om ze te bevruchten met de zaadcellen van de toekomstige vader. De embryo’s worden dan ingebracht in de baarmoeder. Met een andere techniek worden de eicellen eerst bevrucht met de zaadcellen van de vader. De bevruchte eicellen worden een paar dagen later ingevroren. Op het moment dat een zwangerschap weer mogelijk is, worden ze ontdooid en ingeplant in de baarmoeder van de toekomstige moeder.


In-vitromaturatie (IVM)

Bij IVM worden eicellen in een vroeg stadium verzameld zonder voorafgaande hormoonbehandeling of na een zeer korte behandeling. De eicellen worden in een laboratorium klaargemaakt voor de bevruchting door een zaadcel.
Deze behandeling is eenvoudig en van korte duur. Daarom wordt IVM meer en meer gebruikt om eicellen of embryo’s te bewaren als de kankertherapie op korte termijn moet worden gestart en er onvoldoende tijd is voor in-vitrofertilisatie (IVF).


Welke techniek moet je overwegen om de vruchtbaarheid te behouden?

Die keuze hangt af van de leeftijd van de patiënt, het type tumor, de reserve aan eicellen en de toxiciteit van de behandeling.
Vrouwen die, na een kankerbehandeling, een kind willen, praten dat best door met hun medisch team vóór het starten van de behandeling.

Dit artikel is zuiver informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of medische consulent. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Deze reclame heeft te maken met de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Feminaverzekering
Tot € 10.000 financiële steun
Vrij te gebruiken voor je welzijn
Levenslang verzekerd

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels