Zwanger worden na kanker: de mooiste overwinning!

Een kanker ontdekken terwijl er een baby op komst is, zwanger worden ook al ben je ziek, verlangen naar een kind na een behandeling tegen kanker …vrouwen die dit meemaken worstelen met ernstige vragen.

Vrouwen, borstkanker en zwangerschap

De leeftijd waarop vrouwen voor de eerste keer zwanger worden, stijgt. Ook in België zijn vrouwen die hun eerste kind krijgen tussen hun 35ste en 40ste, geen zeldzaamheid. Precies dan neemt ook de kans op kanker, voornamelijk borstkanker, toe.
Kanker tijdens de zwangerschap komt niet zo vaak voor.


Moeder worden ondanks borstkanker

Jonge vrouwen die zwanger willen worden en kanker krijgen, stellen ze zich uiteraard ernstige vragen:

  • Welke behandeling moet ik volgen?
  • Wat is de impact van de behandeling op de vruchtbaarheid?
  • Is er een effect op de foetus?
  • Hoe groot is het risico om opnieuw ziek te worden?


Geruststellend nieuws

Het allerbelangrijkste: de behandeling van kanker vormt geen verhoogd risico voor de foetus. Het blijft echter een delicaat evenwicht. Er zullen therapeutische keuzes gemaakt moeten worden afhankelijk van de duur van de zwangerschap en de grootte van de tumor. Als de kanker ontdekt wordt in het eerste trimester van de zwangerschap, kan de vraag naar een therapeutische abortus gesteld worden.


De behandelingen van borstkanker tijdens de zwangerschap

Chirurgie
Chirurgie is altijd mogelijk ongeacht de duur van de zwangerschap. In principe zijn de huidige chirurgische technieken veilig voor zwangere vrouwen. Door een aangepaste verdoving blijft het welzijn van de foetus gegarandeerd. Zowel mastectomie, dat is het verwijderen van de borst, als tumorectomie, dat is een borstsparende operatie, kunnen toegepast worden. Ook de opsporing van aangetaste okselklieren vormt geen risico.

Chemotherapie

Als chemotherapie nodig is, kan dit in principe zonder risico voor de foetus vanaf het midden van het tweede trimester en tijdens het derde trimester van de zwangerschap. Uit onderzoek blijkt dat de meeste chemotherapieproducten moeilijk doorheen de placenta dringen.
Radiotherapie is in principe geen optie tijdens de zwangerschap. Blootstelling aan de straling verhoogt het risico op misvorming van het kind gevoelig.


Borstvoeding na een behandeling?

Een borstoperatie kan gevolgen hebben voor wie borstvoeding geeft. Als het kind tijdens de chemotherapiekuur geboren wordt, is borstvoeding niet mogelijk. De laatste chemotherapiebehandeling moet minstens drie weken geleden zijn, als je toch borstvoeding wil geven.


Wat met de vruchtbaarheid?

Het onderzoek naar kanker en vruchtbaarheid boekt grote vooruitgang. Er bestaan een aantal gespecialiseerde sites waar patiënten, hun familie en de artsen informatie vinden over de opties met betrekking tot de vruchtbaarheid tijdens de borstkankerbehandeling. Er is ook een overzicht van de medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen beschikbaar.


Vervroegde menopauze

De meeste chemotherapieën verminderen de reserve aan eicellen en kunnen de menopauze vervroegen. Borstkanker en de behandeling ervan, betekent dat een vrouw een eventuele zwangerschap met twee tot vijf jaar moet uitstellen. De leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt, is een bepalende factor.
Chemotherapie vernietigt een deel van de eicellen die in de eierstokken zijn opgeslagen. Daardoor daalt het aantal vruchtbare jaren. Sommige behandelingen doen de menstruatie tijdelijk stilvallen, andere vervroegen de menopauze.
Voor vrouwen die, op het moment van de behandeling, tussen 30 en 35 jaar zijn, is de kans op een vroege menopauze reëel. Het is in veel gevallen wel mogelijk om de vruchtbaarheid te behouden. .
De bestraling bij borstkanker wordt zo nauwkeurig mogelijk gericht op de tumor en heeft dus geen gevolgen voor de eierstokken en de voorraad eicellen.


Vele jaren wachten: een dilemma!

Hormonotherapie heeft geen directe invloed heeft op de vruchtbaarheid maar zal toch aanleiding zijn om een zwangerschap met enkele jaren uit te stellen. Deze therapie moet vermijden dat de patiënt hervalt. Het is daarom beter om te wachten met een zwangerschap tot na deze behandeling. Momenteel is een wachttijd van vijf jaar de norm. Dat uitstel betekent dat het voor sommige vrouwen te laat is om aan kinderen te beginnen.


Informeren van de patiënt: een absolute noodzaak!

Overleg tussen de gynaecoloog en de oncoloog is essentieel om de kansen van de patiënt op het behoud van de vruchtbaarheid te verhogen. Hoe jonger de patiënt, hoe groter de kans dat de eierstokken hun werking zullen hervatten.


Vanaf wanneer kan je een zwangerschap overwegen na de behandeling?

De medische wereld adviseert om, na de behandeling tegen kanker, minstens twee jaar te wachten om zwanger te worden. Het risico om te hervallen is immers groter tijdens deze periode, maar daalt daarna.


Leven met de angst om opnieuw ziek te worden

Als een patiënt hervalt, is dat niet het gevolg van de zwangerschap zelf. Vaak is het stoppen van de hormoontherapie die de meeste vrouwen gedurende vijf jaar moeten volgen, de oorzaak. Je kan beter wachten met het krijgen van een kind, tot die behandeling is afgelopen.
Vrouwen bij wie de biologische klok tikt, staan voor een moeilijke keuze.  Als ze, na overleg met het medische team, toch voor een zwangerschap kiezen, zal dat onvermijdelijk het risico op hervalling vergroten, vooral bij borstkanker.
Het verlangen om zwanger te worden zit bij de meeste vrouwen echter ingebakken. Een baby krijgen nadat je borstkanker hebt overwonnen, is dan ook een dubbele overwinning. Er bestaat wel degelijk leven na kanker. Wie ook nog de kracht vindt om een kind op de wereld te brengen, geeft die stelling extra pigment.


Het kan ook jou overkomen

Het verlangen naar zwangerschap is een bevestiging van de wil om te leven en helemaal vrouw te blijven. Mits een aangepaste begeleiding, durven vandaag veel vrouwen het avontuur aan.


Dubbele overwinning

Een baby krijgen nadat je borstkanker hebt overwonnen, kan je zien als een dubbele overwinning. Er bestaat wel degelijk een leven na kanker. De kracht hebben om een kind ter wereld te brengen, is hiervan het mooiste bewijs.

Het gevecht tegen kanker steunt op drie pijlers:

  • Voorkomen dat je kanker krijgt
  • Zo vroeg mogelijke detectie als je toch kanker krijgt
  • Ondersteuning van de patiënten


Het leven van vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker, baarmoederhalskanker, eierstokkanker of andere, typisch vrouwelijke kankers, ligt compleet overhoop. Ook voor de familie en de ruimere vriendenkring weegt zulke diagnose zwaar. De medische zorg, de psychologische hulp en de niet te verwaarlozen financiële gevolgen, hebben een zware impact.


Een moment van rust

In deze moeilijke momenten hebben patiënten nood aan een vleugje tederheid, extra comfort of gewoon hulp in het huishouden. Er bestaan specifieke verzekeringen die de levenskwaliteit van vrouwen met kanker verhogen.

Dit artikel is zuiver informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of medische consulent. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Deze reclame heeft te maken met de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

Bescherm jezelf en je gezin Feminaverzekering
Tot € 10.000 financiële steun
Vrij te gebruiken voor je welzijn
Levenslang verzekerd

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels