10 dagen verlof om voor je zieke kind te zorgen

Om de vakantieperiode te overbruggen heb je heel wat moeten organiseren en plannen, maar je hebt aan alles gedacht! Behalve dat je dochter ziek zou worden tijdens haar kampje… En dan wordt het plots moeilijk om alles nog georganiseerd te krijgen. Nochtans is er een oplossing die veel mensen niet kennen: verlof voor dwingende redenen. De wet op de arbeidsovereenkomsten is heel duidelijk: je mag onverwacht verlof nemen om, onder andere, voor je kinderen te zorgen.
​​​​​​​Wat zijn dwingende redenen?

Je moet voldoen aan verschillende voorwaarden om dwingende redenen te kunnen inroepen. De eerste voorwaarde: de gebeurtenis moet onvoorzien zijn. Als je je kind aan het vakantiekampje afzet met 40°C koorts, is er veel kans dat je het verwijt zal krijgen dat je niet vooruitziend genoeg bent geweest. Je aanwezigheid thuis moet ook vereist zijn en je mag het probleem niet van op kantoor kunnen oplossen.  Om dit te verduidelijken: als je moeder niet op reis is en ze is wel in staat om je dochter te gaan ophalen, dan zal het moeilijker zijn om dwingende redenen in te roepen. 

Verlof zolang het nodig is …

Verlof voor dwingende redenen kan je nemen zolang het nodig is, en ook voor zaken die niet te maken hebben met je kind. Stel dat je moeder de dag na de oproep van het vakantiekamp terug is uit vakantie. Die eerste dag kan je dan wel verlof nemen om dwingende redenen, maar daarna moet je de opvang van je dochter toevertrouwen aan haar grootmoeder. Als zij geen professionele verplichtingen heeft natuurlijk. 

Maar niet meer dan 10 dagen

Verlof om dwingende redenen kan je niet langer dan 10 dagen nemen. Die duurtijd wordt pro rata berekend als je maar halftijds of deeltijds werkt. Die vrijgevigheid van je werkgever vereist uiteraard dat je zelf eerlijk bent. Je kind 4 dagen gaan verzorgen bij je moeder in Mallorca om nog wat van de zon te genieten, is uitgesloten. Je werkgever heeft trouwens het recht om bewijzen te vragen van de ziekte of het ongeval. Een attest van de school of het vakantiekamp is daarom heel nuttig.  


“Ziekenopvang, deeltijds gaan werken of tijdelijk onbetaald verlof, je draagt altijd de financiële gevolgen.”
​​
Inkomensverlies

Op de gezondheid van je kind staat geen prijs, maar besef wel dat je voor verlof om dwingende redenen niet wordt betaald.  Neem daarom nog eens grondig je arbeidscontract door. In functie van je collectieve overeenkomst zijn er misschien individuele of collectieve akkoorden gesloten om ervoor te zorgen dat die verlofdagen niet knagen aan je salaris. 

Financiële steun van de Kindzorgverzekering

Stel dat je dochter voor langere tijd ziek is en gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar haar vakantiekampje of naar school kan gaan. Dan moet je een stevige organisatie op poten zetten voor de opvang. En wat je oplossing ook zal zijn, ze heeft meer dan waarschijnlijk financiële gevolgen.   Ziekenopvang inschakelen, deeltijds gaan werken of tijdelijk onbetaald verlof nemen, het heeft allemaal een negatieve impact op je inkomsten. En dan hebben we het nog niet over de extra kosten voor de behandeling van je kind​. AG Insurance heeft een oplossing uitgewerkt die je tijdelijk financiële steun biedt om die extra kosten te helpen betalen: een handige verzekering die op een dag misschien heel nuttig kan zijn … 


De VIVAY-redactie
5/07/2018​


Opgelet, dit artikel is geschreven in juli 2018: de inhoud kan onderhevig zijn aan wijzigingen in functie van de actualiteit. 


Deze reclame betreft de Kindzorgverzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig kan zijn op zijn kinderopvang of school. Deze afwezigheid moet bewezen worden met het aangifteformulier beschikbaar op de website. 
Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. elke afwezigheid van meer dan 21 opeenvolgende dagen zonder rechtvaardiging op basis van de algemene voorwaarden, het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz.; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het informatiedocument over verzekeringsproducten, gratis beschikbaar op www.vivay.be, door te nemen. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. 
 
Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. 
 
AG Insurance n.v. - E. Jacqmainlaan 53 – 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 - Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 

Bescherm jezelf en je gezin Kindzorgverzekering
Krijg tot € 2.000/maand
Bedrag vrij te gebruiken
De beste zorgen voor je kind

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels