Kindzorgverzekering

Je leven neemt soms onverwachte wendingen. Stel je even voor dat je kind voor lange tijd niet naar school of de kinderopvang kan. Dat haalt je dagelijkse gewoontes volledig overhoop. Op zo’n moment is het belangrijk om een steuntje in de rug te krijgen. De Kindzorgverzekering van AG Insurance is zo’n ondersteuning. Dankzij deze partner kan je gemakkelijker thuisblijven om voor je kind te zorgen of een vertrouwenspersoon in te schakelen die deze taak van je overneemt.
Bereken je formule

Waarom kiezen voor VIVAY?

Je krijgt een maandelijks vast bedrag als je kind 21 opeenvolgende dagen niet naar school of de kinderopvang kan. Lees hieronder de voorwaarden.
Kies de formule die het best past bij jouw verwachtingen.
Je hebt al een formule (BASIC) vanaf € 8 per maand.
Gemoedsrust

De financiële steun die je krijgt, ontneemt je heel wat zorgen.
Kindzorgverzekering

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
800
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar)
+
0
Je betaalt een premie van
8
per maand (dit is € 96 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
1.500
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar)
+
0
Je betaalt een premie van
15
per maand (dit is € 180 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
2.000
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar)
+
0
Je betaalt een premie van
20
per maand (dit is € 240 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
Bereken hieronder gratis je premie.

Geïnteresseerd?

We hebben enkele gegevens nodig om te bepalen welke formule van de Kindzorgverzekering het best bij jou past.
Wil je voor meerdere kinderen een verzekering afsluiten? Doorloop de verschillende stappen voor je eerste kind. Daarna kan je terugkeren en moet je alleen maar de gegevens van je andere kind invullen, jouw gegevens zijn reeds ingevuld.
Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve te bevestigen dat je alle rubrieken hieronder gelezen hebt.
Bepaal je formule

Is de Kindzorgverzekering iets voor jou?

De ouder, die het contract ondertekent, moet minstens 18 jaar zijn. Hij/zij is de begunstigde van de verzekering. Dit betekent dat hij het maandelijkse vaste bedrag zal ontvangen.

De persoon die de verzekering onderschrijft, moet het ouderlijk gezag uitoefenen over het verzekerde kind.

Het verzekerde kind moet minstens 3 maanden oud zijn, maar jonger dan 18 jaar.

​Het verzekerde kind moet minstens 2 dagen per week naar een kinderdagverblijf gaan of in een school ingeschreven zijn.

Wat zijn de voorwaarden om beroep te doen op de Kindzorgverzekering?

Je kind kan minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of de kinderopvang (crèche, onthaalmoeder, ...).

Een medisch attest wettigt deze afwezigheid.

Wat zijn de kenmerken van de Kindzorgverzekering?

Looptijd van het contract

  • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 jaar wordt.
  • De premie die je maandelijks betaalt, hangt af van de gekozen formule.

Betaling van het vaste bedrag

  • Het eerste vaste bedrag zal onmiddellijk op je rekening gestort worden. De volgende bedragen worden maandelijks gestort tot het einde van de periode vermeld op het medisch attest, met een maximum van 6 maanden.
  • Je krijgt het bedrag gedurende maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar met een maximum van 24 maanden gedurende de volledige looptijd van het contract. Indien je je limiet van 24 maanden (dit is de cumulatie van de betalingen door de verzekeraar) bereikt hebt, krijg je automatisch een bericht van stopzetting.

Wat als je beroep wenst te doen op je Kindzorgverzekering?

Wat moet je doen als je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen afwezig is van school of van de kinderopvang?

  • Vul het aangifteformulier in.
  • Bezorg het ons terug via het contactformulier (zoals vermeld staat op het aangifteformulier), samen met het medisch attest dat de afwezigheid van je kind rechtvaardigt.
  • Je dossier wordt geopend met de datum van het medische attest als referentiedatum.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Kindzorgverzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet in alles voorzien. Daarom zijn sommige risico’s niet gedekt. Vooral resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd. Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent.

  • Elke afwezigheid van minstens 21 opeenvolgende dagen zonder medisch attest.
  • Druggebruik, alcoholisme, toxicomanie, dronkenschap van de verzekerde en alle mogelijke gevolgen.
  • Actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen, oproer, onlust, collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard al dan niet gelinkt aan een opstand tegen de overheid of gevestigde macht.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Heb je nog vragen? Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je spoedig een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.be.

Meer informatie

De Kindzorgverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

Deel via

Interessant om te lezen

Geef je kinderen een veilige thuis! Lees meer
Kinderen en ongevallen thuis: je kan er iets aan doen! Lees meer
Als je te horen krijgt dat je kind ziek is en opvang nodig heeft … Lees meer
Bekijk alle artikels