Waarom de Kindzorgverzekering?

Wat zou jij doen als je lang thuis zou moeten blijven om voor je kind te zorgen? Het overkwam Stefanie, na het ongeval van haar zoontje Korneel. Naast de emotionele klap ook een financiële opdoffer. Daarvoor dient de Kindzorgverzekering: financiële steun die je vrij kan gebruiken. Onder de getuigenis vind je enkele voorbeelden.

jongen kind
X

Vimeo settings

Youtube settings

Je arbeidsregime aanpassen
Om zoveel mogelijk tijd bij je kind te spenderen, zou je deeltijds kunnen gaan werken of zelfs tijdelijk stoppen met werken, als dat haalbaar is.
Een goede oppas kiezen
​Een goede kinderoppas voor langere tijd is niet goedkoop, maar kan je heel wat kopzorgen besparen.
De beste zorgen geven
​Misschien heeft je kind psychologische begeleiding nodig of wil je het een therapie laten volgen die niet wordt terugbetaald door de mutualiteit.
Zorgen voor ontspanning
​Wanneer je kind alleen thuis zit, ver weg van de vriendjes en vriendinnetjes, dan heeft het soms wat afleiding nodig om zich te ontspannen.

Wat biedt de Kindzorgverzekering?

​De Kindzorgverzekering biedt financiële ondersteuning aan ouders waarvan het kind voor een periode van minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of de kinderopvang kan. De ouders krijgen dan een vast maandelijks bedrag gedurende bepaalde tijd.

mama leest een boek
X

Vimeo settings

Youtube settings

Een innovatieve oplossing
Deze verzekering innoveert door een oplossing te bieden voor de financiële problemen die je zou kunnen krijgen doordat je kind niet naar school of de kinderopvang kan gaan gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen.
Meer info
Snelle vergoeding
Een medisch attest wettigt de afwezigheid van je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen? Als alles in orde is, ontvang je meteen de eerste betaling van het vast maandelijks bedrag voor je formule.
Meer info
Totale vrijheid
​De financiële steun die je krijgt, kan je gebruiken zoals je zelf wil. Je financiële situatie verbeteren, een oppas laten komen voor je kind, de kosten betalen die je moet dragen door deze situatie … Je hoeft je er geen zorgen over te maken.
Tot je kind 18 jaar is
​De Kindzorgverzekering verzekert kinderen van 3 maand tot 18 jaar oud. Het contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 jaar is geworden.
Vanaf € 8 per maand
​De goedkoopste formule (BASIC) kost € 8 per maand. Kan je kind niet naar school of naar de kinderopvang? Dan krijg je gedurende maximum 6 maanden per verzekeringsjaar een vast maandelijks bedrag van € 800.
Meer info
Een betrouwbare partner
​De Kindzorgverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance.

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
800
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar).
+
0
Je betaalt een premie van
8per maand
Dit is € 96 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
1.500
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar)
+
0
Je betaalt een premie van
15per maand
Dit is € 180 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen).
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
2.000
per maand
(maximaal 6 keer per verzekeringsjaar)
+
0
Je betaalt een premie van
20per maand
Dit is € 240 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen).
START >

Kindzorgverzekering: hoe verzeker ik mijn kind?

hoe verzeker ik me met vivay
X

Vimeo settings

Youtube settings

Efficiënt
​Je onderschrijft je contract volledig online, thuis of bij je makelaar.
Veilig
​Je ondertekent je contract online via eID of sms, het is 100% veilig.
Snel
​Je hebt alle informatie doorgenomen? In 5 stappen en in minder dan 10 minuten ben je verzekerd.
Eenvoudig
​Je vult enkel een korte medische vragenlijst in, geen bijkomende onderzoeken nodig.
Gemakkelijk
​Je contract is in orde? Dan worden je premies automatisch betaald via domiciliëring.
Klantvriendelijk
​Vragen of problemen? Je kan ons telefonisch bereiken (02 664 70 60) of via het contactformulier.
START >

Alles wat je moet weten

Is de Kindzorgverzekering iets voor jou?

Ja, als je als ouder die het contract tekent minstens 18 jaar bent.

Ja, als je als verzekeringnemer het ouderlijk gezag uitoefent over het verzekerde kind.

Ja, als het kind dat je verzekert ouder is dan 3 maand en jonger dan 18 jaar.

Ja, als het kind dat je verzekert minimum 2 dagen per week naar de kinderopvang gaat (crèche, onthaalmoeder, …) of is ingeschreven op school. 

Wat zijn de voorwaarden om beroep te doen op de Kindzorgverzekering?

Je kind kan niet naar school of de kinderopvang (crèche, onthaalmoeder, ...) minstens 21 opeenvolgende dagen.

Een medisch attest wettigt deze afwezigheid.

Wat zijn de kenmerken van de Kindzorgverzekering?

Looptijd van het contract

  • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 jaar wordt.
  • De premie die je maandelijks betaalt via domiciliëring, hangt af van de gekozen formule.

Betaling van het vaste bedrag

  • Het eerste vaste bedrag zal meteen op je rekening worden gestort omdat je de begunstigde bent van de verzekering. De volgende bedragen worden maandelijks gestort tot het einde van de periode vermeld op het medisch attest, met een maximum van 6 maanden.
  • Je krijgt het bedrag gedurende maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar met een maximum van 24 maanden gedurende de volledige looptijd van het contract. Wanneer je in totaal voor 24 maanden een betaling hebt ontvangen van de verzekeraar, krijg je automatisch een bericht van stopzetting van je contract.

Wat als je beroep wenst te doen op je Kindzorgverzekering?

Wat moet je doen als je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen afwezig is van school of van de kinderopvang?

  • Vul het aangifteformulier in.
  • Bezorg het ons terug via het contactformulier, samen met het medisch attest dat de afwezigheid van je kind rechtvaardigt, zoals vermeld staat op het aangifteformulier.
  • Je dossier wordt geopend op de datum die vermeld staat op het medisch attest.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Kindzorgverzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet in alles voorzien. Daarom zijn sommige risico’s niet gedekt. Vooral resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd. Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent.

  • Elke afwezigheid van minstens 21 opeenvolgende dagen zonder medisch attest.
  • Druggebruik, alcoholisme, toxicomanie, dronkenschap van de verzekerde en alle mogelijke gevolgen.
  • Actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen, oproer, onlust, collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard al dan niet gelinkt aan een opstand tegen de overheid of gevestigde macht.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je spoedig een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Meer informatie

De Kindzorgverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen voor je de verzekering onderschrijft:

START >
* Deze aanbieding komt overeen met 3 maanden gratis premie. Ze is geldig voor elke nieuwe Feminaverzekering, onderschreven vanaf 1 oktober t.e.m. 30 november 2018.