Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om?

Ontslagen worden heeft een serieuze impact op je zelfbeeld. Het is een echte beproeving die je levenslust, je veiligheidsgevoel, je optimisme en je zelfvertrouwen aantast. Je werk verliezen staat in de top 10 van meest traumatiserende momenten in je leven.

​​​Kalm blijven en terug tot jezelf komen

De aankondiging van je ontslag roept heel wat emoties op. Als je daar wat overheen bent, moet je die moeilijke boodschap aan je partner, kinderen, familieleden en kennissen vertellen. Hun reacties en vragen maken het zeker niet eenvoudiger.
Het is van cruciaal belang om na te kijken of de administratieve kant van je ontslag in orde is:

  • Heb je je C4 gekregen van je werkgever?
  • Is het document volledig en correct ingevuld?
  • Op welke schadevergoedingen heb je recht?
  • Moet je je opzegperiode nog uitdoen?
  • Wat zijn je rechten en plichten tijdens je opzegperiode?


Ga stap voor stap te werk

Nadat je je C4 hebt gekregen, kan je je inschrijven als werkzoekende. In Vlaanderen is dat bij de VDAB, in Brussel bij Actiris. Als je, na je opzegperiode, een werkloosheidsuitkering wil krijgen, moet je je aanvraag indienen bij een betalingsinstelling. Dat kan een vakbond zijn of de Hulpkas voor Werklozen (HVW) in je buurt.

 

"Vergeet vooral niet wat vrije tijd voor jezelf in te bouwen, zodat je de moed erin houdt."


Vragen, vragen, vragen...

  • Wat zijn je rechten?
  • Hoeveel stempelgeld krijg je?
  • Kan je gratis opleidingen krijgen?
  • Heb je recht op outplacement (hulp bij het zoeken naar een nieuwe job voor 45-plussers)?
  • Welke opleidingen bestaan er allemaal en heb je recht op opleidingscheques?

Je hebt ongetwijfeld een heleboel vragen. De juiste antwoorden vinden voor jouw specifieke situatie is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in het overaanbod aan informatie op het internet.


Ga op zoek naar de juiste antwoorden

Maak een lijstje van je vragen en ga op zoek naar de antwoorden op onder andere de website van de VDAB in Vlaanderen) of Actiris (in Brussel). Maak zeker een afspraak met een bemiddelaar bij de VDAB of Actiris als je meer informatie nodig hebt.


Blijf gemotiveerd en positief

Een nieuwe job zoeken is niet gemakkelijk, zeker niet als die zoektocht lang aansleept. Het lijkt soms utopisch om opnieuw een geschikte job te vinden. Als de economische omstandigheden tegenzitten, kan de moed wel eens heel diep in je schoenen zakken. Toch is volhouden de enige oplossing.

Misschien heb je al tientallen sollicitatiebrieven verstuurd waar nauwelijks reacties op komen. Dat tast je motivatie aan. Toch is het zaak om te blijven geloven in jezelf en de moed niet te verliezen.


Een goede organisatie helpt je vooruit!

1. Hou je gevoelens onder controle

Het is heel normaal dat je woede, frustratie en onmacht voelt en dat je bij momenten negatief, verbitterd of cynisch bent. Toch is het belangrijk om positief te blijven en de moed niet te verliezen, al is dat niet altijd even gemakkelijk.

2. Coach jezelf

Formuleer haalbare doelstellingen. Maak een to-dolijstje en vink dat elke dag af. Wees niet te streng voor jezelf en gun je af en toe een pleziertje! Ben je er niet in geslaagd om alle taken af te werken die je je had voorgenomen? Niet erg, iedereen heeft wel eens een mindere dag.
 
3. Tijd voor actie

Je hebt vrije tijd. Gebruik die om een opleiding te volgen. Die moet zelfs niets te maken hebben met je beroep. Misschien heb je altijd al een cursus banketbakker of houtbewerker willen volgen? Je ontmoet er andere mensen en je bouwt je netwerk uit. En doe nu eindelijk die kleine verbouwing of grote opruimactie bij je thuis. Of ga sporten. Het helpt als je fysiek en mentaal in beweging blijft.

4. Routine is gezond

Het is belangrijk om structuur en regelmaat te bewaren. Organiseer je dagen alsof je aan het werk bent. Wees strikt en consequent voor jezelf. Bouw regelmatig wat vrije tijd in en hou de moed erin.

5. Je bent geweldig!

Probeer optimistisch te blijven en zoek zoveel mogelijk contact met optimisten. Het is voor je omgeving niet altijd gemakkelijk om te begrijpen hoe het komt dat al die dagen thuis geen concreet resultaat opleveren. Vertel hen hoeveel tijd en energie je zoektocht kost. Misschien is het tijd om je beroepskeuze in vraag te stellen, en een heel andere richting uit te gaan …

6. Zie je het niet meer zitten?

Aarzel dan niet om een beroep te doen op een specialist die je kan helpen om je carrière een andere wending te geven of om ze met een heldere blik te bekijken. Je kan zo'n coaching individueel of in groep volgen. Misschien heeft iemand uit je omgeving al ervaring met een coach.


Voorzie het onvoorzienbare

Je werk verliezen weegt zwaar en heeft een stevige impact op jou en je gezin, niet alleen geestelijk, maar ook materieel en financieel. Alle zekerheden die je had, staan ineens op losse schroeven.  Het kan plots heel moeilijk worden voor je gezin om met een kleiner budget je vaste uitgaven, zoals huur, verwarming en elektriciteit te blijven betalen. De Maandbudgetverzekering van AG Insurance laat je toe om gedurende 6 opeenvolgende maanden financiële zorgen te vermijden en je te concentreren op je zoektocht naar werk. Ben je geïnteresseerd in onze verzekering? Alle informatie vind je hier.
 
Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde tips zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

 

Deze reclame betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.
Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be.

Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Maandbudgetverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar

Wist je dit al?

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget? Lees meer
Waaraan geven de Belgen hun geld uit? Lees meer
Hoeveel betalen we voor onze huisdieren? Lees meer
Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen? Lees meer
Bekijk alle artikels