Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen?

Je werk verliezen, arbeidsongeschikt of werkonbekwaam worden, een beroepsziekte, invaliditeit … het kan iedereen overkomen. Wat kan je doen? Hoe is de situatie in België?

Ieder van ons kan zijn werk verliezen of werkonbekwaam worden. Allicht denk je er wel eens aan, maar het blijft moeilijk om je voor te stellen dat je van de ene dag op de andere geen inkomen meer hebt of om medische redenen - tijdelijk - niet meer in staat zult zijn om te werken.


Je werk verliezen is geen schande

Het is niet gemakkelijk om aan je vrienden, je familie en je omgeving te vertellen dat je ontslagen bent. Er zijn heel wat redenen voor een ontslag waar je helemaal niet verantwoordelijk voor bent:

 • herstructurering van het bedrijf;
 • economische motieven;
 • verplaatsing van de activiteiten;
 • faillissement of sluiting van het bedrijf.


Werklozensteun

Zodra je werkloos bent of als je je opzegtermijn hebt beëindigd, moet je je inschrijven als werkzoekende. In Vlaanderen is dat bij de VDAB, in de regio Brussel-Hoofdstad bij Actiris, in Wallonië bij Le Forem en in het Duitstalige landsgedeelte bij de ADG. Je inschrijving als werkzoekende is de eerste verplichte stap om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Je bent ook verplicht om actief op zoek te gaan naar werk als je werklozensteun wil blijven ontvangen.


Beroepsinschakelingstijd en inschakelingsuitkering

Je beroepsinschakelingstijd of wachttijd begint zodra je ingeschreven bent als werkzoekende en duurt 12 maanden. Pas op het einde ervan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen op voorwaarde dat:

 • Je jonger bent dan 25.
 • Je het juiste studieniveau hebt.
 • Je actief naar werk zoekt.
 • Je actief samenwerkt met de VDAB of Actiris.
 • Je 2 positieve evaluaties kreeg.


Van werkonbekwaamheid naar invaliditeit

Als je meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent als gevolg van ziekte of een ongeval, verandert je statuut. Je bent dan niet langer arbeidsongeschikt maar invalide.

 

"Invalide, een lastig etiket …"


Je ziekenfonds, je rots in de branding

Of je nu werkonbekwaam bent door ziekte of ongeval, of je bent invalide, je ziekenfonds is altijd je eerste en trouwste bondgenoot. Je ziekenfonds betaalt in deze periode je tegemoetkoming, gebaseerd op het attest van je dokter. Je ziekenfonds helpt je ook met administratieve en andere stappen die je moet ondernemen. De website van je ziekenfonds bevat een goudmijn aan informatie. Je kan er ook formulieren downloaden, enz. De meeste ziekenfondsen hebben een callcenter, waar je professionele hulp krijgt. En als je verloren loopt in de administratieve jungle helpen de mensen van je plaatselijk kantoor je vlug weer op het juiste pad.


Wie verwittigen bij ongeval of ziekte?

 • Als je werkt, moet je binnen de 24 uur je werkgever op hoogte brengen.
 • Ben je werkzoekend? Informeer dan je uitbetalingsinstelling.
 • Bij een ongeval op weg van of naar het werk, of tijdens de werkuren verwittig je best zo snel mogelijk je werkgever. Je moet dan ook een formulier invullen om aangifte te doen van het ongeval.


Wanneer ben je invalide?

Je bent volgens de Belgische wetgeving invalide als je langer dan een jaar niet kunt werken als gevolg van een ziekte of een ongeval. Je invaliditeit kan beëindigd worden door een keuringsarts of door jezelf als je bijvoorbeeld een nieuwe beroepsactiviteit begint.


Volgende stappen

Als je arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar duurt, stelt de keuringsarts een verslag op dat voorgelegd wordt aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) en aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Je zult een medisch onderzoek moeten ondergaan om je arbeidsongeschiktheid te laten erkennen door het RIZIV.


Vraag op tijd hulp

Je zult heel wat formulieren moeten invullen in functie van je statuut en de evolutie ervan. Je laat je daarbij het best helpen door de mensen van je plaatselijk ziekenfondskantoor.


“Invalide”, een lastig etiket

Bij het woord “invalide” denken de mensen meteen aan zwaar gehandicapte of zwaar zieke personen. Eigenlijk betekent het gewoon dat je gedurende een langere periode ongeschikt bent om het werk te kunnen hervatten. Toch is een periode van invaliditeit een zware belasting voor het privé- en het professionele leven van alle betrokkenen. Het verandert soms de verhoudingen binnen een koppel en binnen het gezin. De omgeving speelt een belangrijke rol om goed om te gaan met die lastige situatie.


Bekijk het positief

Je kan misschien niet meer dezelfde taken uitvoeren als vroeger, maar dat belet je niet om je toe te leggen op andere dingen. Terwijl je op zoek bent naar een nieuwe opportuniteit is het normaal dat je je vragen stelt over je toekomst. Het kan dus het perfecte moment zijn om zowel professioneel als privé een nieuwe richting in te slaan.


Bereid je toekomst voor

Denk je eraan om je loopbaan te heroriënteren? Dan heb je vandaag heel wat mogelijkheden om je daarmee te helpen. Dat kan gaan van persoonlijke coaching tot het volgen van allerlei opleidingen, zowel in avondschool als overdag. In bepaalde gevallen levert je dat ook een certificaat of een extra diploma op.

Bij de VDAB en Actiris kan je gratis opleidingen volgen. Je vindt ze op hun website. Neem zeker ook een kijkje op de sites van Cevora en Syntra. Daarnaast bestaan er uiteraard nog heel wat organisaties die allerlei opleidingen aanbieden. De zoekmachines op het internet zijn daarbij je beste vriend. 


Voorzie het onvoorzienbare

Je werk verliezen of niet meer in staat zijn om je werk te hervatten, kan je hele wereld doen wankelen. Het heeft een zware impact op jou en je gezin, niet alleen geestelijk maar ook materieel en financieel. Alle zekerheden die je had, staan ineens op losse schroeven. Logisch dat je je dan zorgen maakt over je toekomst. De zoektocht naar een nieuwe job en het eventueel veranderen van beroep kan een zware strijd zijn die ook langer aansleept dan je denkt. Het kan plots heel moeilijk worden voor je gezin om met een kleiner budget het einde van de maand te halen. Kan je de lopende kosten zoals huur of de afbetaling van je lening, water, elektriciteit, ... nog wel aan? Gelukkig bestaan er voorzieningen zodat je jezelf en je gezin kunt beschermen en je je kunt concentreren op je nieuwe toekomst.

Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde tips zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Bescherm jezelf en je gezin Maandbudgetverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar

Wist je dit al?

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget? Lees meer
Waaraan geven de Belgen hun geld uit? Lees meer
Hoeveel betalen we voor onze huisdieren? Lees meer
Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om? Lees meer
Bekijk alle artikels