Hoeveel spenderen de Belgen aan hun huisdieren?

De uitgaven voor huisdieren spelen een belangrijke rol in het huishoudbudget van de Belgische gezinnen.

Een bloeiende sector

De Belgen verwennen hun huisdieren steeds meer en beter. Onze trouwe gezellen veroveren een steeds grotere plaats in onze harten ... en onze portefeuille. In 2014 gaven de Belgische gezinnen € 1,3 miljard uit aan hun huisdieren. Dat is ongeveer € 3,5 miljoen per dag. Meer dan de helft gaat naar voeding. Ongeveer een vierde is voor de dierenarts. De aankoop, verzorging en tijdelijk verblijf in pensions neemt ongeveer 10 % van het budget.


Budget per huishouden

De uitgaven voor huisdieren vertegenwoordigen bijna 1 % van het budget van alle Belgische huishoudens (ook die zonder huisdieren). Gemiddeld geeft elk gezin ongeveer € 270 uit aan huisdieren. In Wallonië ligt het gemiddelde hoger dan in Vlaanderen. In Brussel ligt het aanzienlijk lager.


Max en Minou liggen in het bovenste mandje

Katten zijn in België bijzonder populair. In Wallonië heeft meer dan 1 gezin op 3 een kat, in Vlaanderen is dat 1 gezin op 4. Het aantal honden ligt in beide regio's wat lager. In Brussel liggen de cijfers beduidend lager.

 

Meer en meer nieuwe huisdieren

Katten en honden zijn het populairst bij de Belgische gezinnen. Maar er duiken steeds meer nieuwe huisdieren op. Naast de klassieke goudvis, die het aquarium in nogal wat huiskamers bevolkt, krijgen al dan niet exotische soorten, zoals knaagdieren, reptielen, vissen, vogels en spinachtigen, een prominente plaats in veel huiskamers.


Denk ook aan het onvoorzienbare

Al je moeite om je budget te beheren, kan in een klap teniet worden gedaan als je:

  • je werk verliest,
  • een ongeval met blijvende invaliditeit hebt,
  • plots overlijdt.

Het kan dan voor je gezin heel moeilijk worden om met het verminderde budget het einde van de maand te halen … Gelukkig bestaan er verzekeringen op maat die je in dat geval helpen om je vaste uitgaven, zoals huur, verwarming, elektriciteit te blijven betalen.

De Maandbudgetverzekering van AG Insurance zorgt ervoor dat je in die moeilijke omstandigheden financiële ondersteuning krijgt, gedurende 6 maanden. Wil je er meer over weten? Hier vind je alle informatie.


Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde cijfers zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

25/08/2017


Deze reclame betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be.

Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Deel via
Bescherm je geliefden Maandbudgetverzekering

Interessant om te lezen

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget? Lees meer
Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om? Lees meer
Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen? Lees meer
Waaraan geven de Belgen hun geld uit? Lees meer
Bekijk alle artikels