Hoeveel betalen we voor onze huisdieren?


In België spenderen we elk jaar 1,3 miljard aan onze katten, honden, hamsters en andere huisdieren. Een gezelschapsdier kost ons zo tussen de 300 en 600 euro per jaar. Maar waaraan geven we dat bedrag uit? Dit is een overzicht van de voornaamste kostenposten.

1. Voeding: 650 miljoen

Voor honden en katten is de factuur uiteraard het grootst. Voor een kat betaal je elk jaar voor ongeveer € 240 aan voeding. Voor een hond is dat al € 500. De voordeligste gezelschapsdieren zijn de knaagdieren. Zij zijn tevreden met granen en groenten voor ongeveer € 20 per jaar.
In totaal eten onze viervoetige en gevleugelde vrienden voor zo’n 650 miljoen euro per jaar. Het moet wel gezegd dat er naar schatting 1.498.000 honden en 2.198.000 katten rondlopen in ons landje. Er zijn dus 20 katten en 13 honden per 100 inwoners.


2. Kosten voor de dierenarts: 350 miljoen

De kosten voor de dierenarts worden per huisdier geschat op € 100 per jaar. In dat bedrag is de kost voor de medicatie nog niet inbegrepen. In totaal bedragen de gezondheidskosten voor huisdieren 350 miljoen per jaar voor alle Belgen. Die kosten evolueren: in het eerste jaar liggen de kosten voor de dierenarts relatief hoog door vaccinatie, chip, castratie, … Bij een gezond dier zakken de kosten daarna, maar als het dier ouder wordt, kunnen de bezoekjes aan de dierenarts in aantal toenemen. Dat zijn uitgaven die vaak worden vergeten in het gezinsbudget. En helaas zijn er zo nog meer …


3. Accessoires, speeltjes en luxe-artikelen: 270 miljoen

Een volière, een leiband, een voederbak, een aquarium, een terrarium … voor elk dier heb je wat uitrusting nodig. Bovendien wordt een huisdier vaak behandeld als een ander gezinslid. Het krijgt dus speeltjes, of voorwerpen die het comfort verhogen of om het dier mooier te maken.  Totaal van deze uitgaven in België? 270 miljoen per jaar!

 

4. De aankoop: 30 miljoen

Omdat de Belg vaak kiest voor een dier dat hij kan krijgen van iemand uit zijn omgeving, is de aankoop van het dier een van de kleinere uitgavenposten voor onze harige en gevleugelde vrienden. Dat verhindert natuurlijk niet dat rashonden of –katten die worden gekocht in een dierenwinkel of bij een kweker heel wat geld kunnen kosten. In totaal gaat er in België jaarlijks 30 miljoen naar de aankoop van huisdieren.


Zorg op tijd voor financiële bescherming van je gezin

Je huisdieren maken mee deel uit van je gezin. Als je morgen onvrijwillig je werk verliest, een ongeval met blijvende invaliditeit hebt of zelfs onverwacht zou overlijden, kan je gezin dan de kosten voor je huisdieren dragen? Of moeten ze naar een asiel? Wist je dat de Maandbudgetverzekering van AG Insurance jouw en je gezin in dat geval elke maand, gedurende maximum zes maanden, financiële steun biedt om je vaste uitgaven, zoals verwarming, elektriciteit, maar ook de voeding voor je kat of hond en de dierenarts te helpen betalen?  zorgt ervoor dat je in die moeilijke omstandigheden financiële ondersteuning krijgt, gedurende 6 maanden. Wil je er meer over weten?


Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde cijfers zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

04/04/2018


Deze reclame betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be.

Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Maandbudgetverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar

Wist je dit al?

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget? Lees meer
Waaraan geven de Belgen hun geld uit? Lees meer
Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om? Lees meer
Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen? Lees meer
Bekijk alle artikels