Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget?

Kom jij elke maand rond met het huishoudbudget? Of word je soms verrast door rekeningen waarmee je geen … rekening hebt gehouden? De uitgaven in dit artikel worden in veel huishoudens wel eens vergeten. Lees zeker verder als budgetbeheer en administratie niet je favoriete bezigheid is!

​​​In een gezinsbudget zitten heel wat vaste, maandelijkse kosten. Door hun regelmaat houd je er vanzelf rekening mee. De financiële verrassingen komen dus van de minder regelmatige kosten, en daar kunnen we 3 grote groepen in onderscheiden: de vaste jaarlijkse kosten, de onregelmatige uitgaven die een paar keer per jaar terugkomen, en de kosten die minder dan 1 keer per jaar terugkomen, als alles goed gaat … En dan is er nog een belangrijke factor, misschien wel de belangrijkste: de variatie in het inkomen. 
 

Uit het oog is uit het hart
Je vergeet veel sneller iets waar je maar heel af en toe mee geconfronteerd wordt, dan iets dat je elke dag, week of maand ziet. Welke onkosten zie je gemakkelijk over het hoofd? De rekeningen die je maar een keer per jaar krijgt. Wie zijn administratie goed opvolgt en een uitgekiend jaarbudget heeft, komt hier niet in de problemen. Ben jij niet zo’n goede planner, dan is deze categorie een aandachtspunt voor jou. Heb je deze kosten al ingepland?

  • Onroerende voorheffing (als je huiseigenaar bent) 
  • Lidgeld voor sport- en jeugdverenigingen
  • Abonnementen op kranten en tijdschriften 
  • Verkeersbelasting
  • Bijdrage voor het ziekenfonds 
  • Verzekeringen die je niet maandelijks betaalt (rechtsbijstand, misschien ook brand, auto, familiale, …) 
  • Jaarlijkse afrekening van je energieverbruik
  • Schoolrekening (voor kinderen in middelbaar onderwijs)
  • Inschrijvingsgeld hoger onderwijs (zie ook onze Studiekostenverzekering

Probeer je rekeningen zoveel mogelijk maandelijks te betalen, als dat geen meerkost oplevert, dan houd je er vanzelf rekening mee in je budget. En maak een lijstje van al je jaarlijkse facturen en in welke maand je ze moet betalen. Zo heb je een duidelijker beeld van je kosten en kan je je budget beter beheren.


 

"Van sommige kosten weet je dat ze eraan komen, alleen niet wanneer en hoe vaak."

 

Onregelmatige uitgaven

Van sommige kosten weet je dat ze eraan komen, alleen niet wanneer en hoe vaak: de onregelmatige uitgaven. Hieronder vind je een paar voorbeelden. De echte planners hebben voor elke categorie al een budget klaar, de impulskopers kunnen hier in de problemen komen.


Kinderkleding

Het budget voor kinderkleding is soms moeilijk in te schatten. Heb je heel actieve kinderen in de lagere school? Dan weet je dat jassen, broeken en schoenen aan een razend tempo kunnen verslijten. Heb je kinderen in de middelbare school? Dan merk je dat ze vaak een duurdere smaak krijgen, maar vooral ook dat ze heel snel uit hun kleren groeien. Nieuwe schoenen gekocht voor je puber? Twee maand later zijn ze misschien al te klein. Goed mogelijk dat je het kledingbudget voor je kinderen in een seizoen onverwacht moet verdubbelen.

Cadeaus

Elk jaar is er heel wat te vieren met je familie, vrienden en kennissen. Weet jij, bij het begin van het jaar, voor hoeveel verjaardags-, geboorte-, communie-, huwelijks- en jubileumfeesten je gezinsleden zullen worden uitgenodigd? Hoogstwaarschijnlijk niet. En toch wil je nergens met lege handen toekomen. Een cadeaubudget per maand is een goede manier om beter rekening te houden met deze uitgavenpost.

Onderhoud en herstellingen aan je huis of appartement

Keuken, badkamer, dakbedekking, verwarmingsketel, verf en behang, … ze gaan niet eeuwig mee, dus heb je onvermijdelijk kosten aan onderhoud en herstellingen.

Impulsaankopen

Je gaat shoppen voor een paar nieuwe sokken en je komt terug met… een nieuwe winterjas. Je gaat snel een nieuw hoesje halen voor je gsm en je komt terug met … de nieuwste en duurste gsm uit de winkel. Herkenbaar? Dan ben je een impulskoper. Ken jezelf, is hier het motto. Voorzie een budget per maand voor impulsaankopen en probeer je daaraan te houden. Je gaat vanzelf veel bewuster kijken naar je uitgaven. Wie niet waagt, niet wint!

De zorgen voor je huisdier

In België heeft 1 op de 4 gezinnen een huisdier. Dat zijn 1,7 miljoen gezinnen! Misschien is het voor jouw gezin dus ook nuttig om dierenartsbezoeken, eventuele kosten voor opvang tijdens de vakantie of voor het uitlaten van je hond mee te rekenen in je budget.

 

Als iets mis kan gaan…

Ken je Finagle’s law? “Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis – op het slechtst denkbare moment.” We praten over pech met financiële gevolgen. Een mooi voorbeeld zijn huishoudtoestellen. Je koopt ze nieuw en hoopt dat ze zo lang mogelijk zullen meegaan. Dus wanneer je wasmachine plots stukgaat, heb je daar voor je maandbudget waarschijnlijk geen rekening mee gehouden. En als drie maanden later ook je droogkast de geest geeft, komt dat helemaal ongelegen. Combineer dat met onverwachte en zware kosten aan je wagen de maand nadien, en je kan in de problemen komen als je geen spaarpotje achter de hand hebt.

Het vervangen van elektrische toestellen en de onderhoudskosten van je wagen zijn onvermijdelijke kosten, maar ze zijn niet voorspelbaar. Daarom zien we ze vaak over het hoofd voor het bepalen van ons maandbudget.

Hoe kan je dat oplossen? Door elke maand een klein bedrag opzij te zetten om deze kosten te dekken. Tips over budgetbeheer vind je ook hier.
 

Bescherm je eigen inkomen

Vreemd genoeg zijn heel wat gezinnen niet voorbereid op een plotse daling van hun inkomen. Stel dat je ontslagen wordt of een ongeval krijgt en volledig invalide wordt. Erger nog, wat als je plots zou overlijden? Als je een vooruitziend gezinsbudget wil opstellen, houd je daar best rekening mee. Bescherm het budget van je gezin tijdens moeilijke momenten met de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Hier vind je alle informatie.

Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde tips zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie
23/01/2018

Deze publiciteit betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

VIVAY is een commercieel merk van AG Insurance. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bescherm jezelf en je gezin Maandbudgetverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar

Wist je dit al?

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Waaraan geven de Belgen hun geld uit? Lees meer
Hoeveel betalen we voor onze huisdieren? Lees meer
Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om? Lees meer
Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen? Lees meer
Bekijk alle artikels