Maandbudgetverzekering v1

Onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit, overlijden: het kan ook jou overkomen en heeft onmiddellijk gevolgen voor je eigen leven en dat van je gezin. Om deze tegenslag het hoofd te bieden, is het belangrijk om goed beschermd te zijn met een betrouwbare partner aan je zijde. De Maandbudgetverzekering van AG Insurance geeft je gedurende maximaal 6 maanden een steuntje in de rug om je vaste kosten zoals elektriciteit, water, gas, huur, internet, ... te betalen.
Bereken je formule

Waarom kiezen voor VIVAY?

Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar
Maandbudgetverzekering

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
10
Dit is € 120 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
20
Dit is € 240 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
1.500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
30
Dit is € 360 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
Bereken hieronder gratis je premie.

Start je contract op in 5 stappen

Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve te bevestigen dat je alle contractuele documenten hebt doorgenomen.
Bepaal je formule

Is de Maandbudgetverzekering iets voor jou?

Ja, als je minstens 18 jaar bent en niet ouder dan 59 jaar.

Ja, als je minstens halftijds werkt als loontrekkende, met een contract van onbepaalde duur.

Wanneer kan jij of je gezin een beroep doen op de Maandbudgetverzekering?

Je verliest onverwacht je werk.

Je wordt erkend als volledig invalide.

Je overlijdt.

Wat zijn de kenmerken van de Maandbudgetverzekering?

Looptijd van het contract

 • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot je 65 jaar bent.
 • Je betaalt maandelijks een premie (via domiciliëring) in functie van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Je bent jonger dan 50 jaar:
  • BASIC: € 10, COMFORT: € 20, PREMIUM: € 30.
 • Je bent minstens 50 jaar:
  • BASIC: € 12, COMFORT: € 24, PREMIUM: € 36.

Uitbetaling van het vaste bedrag

 • De maandelijkse betalingen gebeuren op de rekening van de begunstigde.
 • Wachttijd1
  • 6 maanden bij ontslag (te rekenen vanaf de start van je Maandbudgetverzekering).
  • Niet van toepassing bij invaliditeit of overlijden.
 • Eigenrisicotermijn2
  • Bij volledige invaliditeit3: 3 maanden         
  • Bij onvrijwillige werkloosheid: dezelfde duur als je opzegperiode, met een minimum van 3 maanden.

Begunstigde

 • Je krijgt het maandelijkse vaste bedrag als je onverwacht je werk verliest of bij volledige invaliditeit.
 • Als je overlijdt, krijgt je begunstigde4 de maandelijkse vaste bedragen. Vergeet niet je begunstigde te melden dat je deze verzekering hebt genomen.

De wachttijd is de periode aan het begin van je contract, die dient te verstrijken alvorens een bepaalde dekking in werking treedt. Er is geen betaling voor schadegevallen die in die periode voorvallen.

2 De eigenrisicotermijn is de periode bij ieder schadegeval waarin je zelf het risico draagt in geval van een verzekerde schade. Er is geen betaling gedurende die periode.

3 Blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit: blijvende of tijdelijke vermindering van de gezondheidstoestand met minstens 66%, vastgesteld bij medische beslissing op basis van objectieve symptomen.

4 De vergoeding wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Dit is:

 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • bij ontstentenis je kinderen;
 • bij ontstentenis je ouders voor gelijke delen, of in voorkomend geval, de langstlevende
 • bij ontstentenis je nalatenschap.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Maandbudgetverzekering?

Voor invaliditeit en overlijden zijn vooral de resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd niet verzekerd. Voor werkloosheid ben je niet verzekerd als die het gevolg is van je eigen beslissing.

Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • invaliditeit door een psychische aandoening;
 • het aflopen van een arbeidscontract van bepaalde duur, welke vorm dit contract ook heeft;
 • je ontslag omwille van een zware fout, de beëindiging van je overeenkomst in overleg met je werkgever of als je zelf ontslag neemt.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Heb je een klacht? Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je snel een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je ook overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

​De Maandbudgetverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels