Waarom de Maandbudgetverzekering?

Stel dat je morgen iets overkomt: je wordt ontslagen na een herstructurering, volledig invalide verklaard na een zwaar ongeval, of je moet maanden herstellen na een zware ziekte. Kan je een tijd met minder inkomsten rondkomen? En wat als je zou sterven? Kunnen je gezinsleden dan de maandelijkse kosten blijven betalen? Ontdek hieronder hoe de Maandbudgetverzekering jou zou kunnen helpen.

https://youtu.be/dAYfdRY4ziQ
X

Vimeo settings

Youtube settings

Je levensstijl beschermen
Als je maandbudget plots inkrimpt door werkloosheid of invaliditeit, is het comfortabel te weten dat je kan rekenen op financiële steun om je levensstijl zoveel mogelijk te behouden. Het is ook geruststellend te weten dat diezelfde steun er zal zijn voor je gezin, bij jouw overlijden.
Jezelf meer tijd geven
Als je een nieuwe job moet zoeken, heb je wat tijd nodig. Misschien vind je niet meteen iets op jouw maat en wil je liever niet ingaan op een minder interessant aanbod. Dat kan enkel als je financieel niet onder druk staat.
Financiële steun bij volledige invaliditeit
Revalideren na een zwaar ongeval of herstellen van een ernstige ziekte, vraagt heel wat tijd. Meestal heb je ook meer kosten en minder inkomsten. Extra financiële steun komt dan zeker van pas.
Financiële steun voor je gezin
Van alle mannen die 40 jaar zijn vandaag, zal 1 op de 8 sterven voor 65 jaar. Voor vrouwen is het 1 op 12. Dat zijn verrassend hoge cijfers en een goede reden om ervoor te zorgen dat je gezin financiële steun krijgt als het jou zou overkomen.

Wat biedt de Maandbudgetverzekering?

De Maandbudgetverzekering geeft jou of je gezin gedurende maximaal 6 maanden financiële steun als je onvrijwillig je werk verliest, volledig invalide wordt verklaard of zou overlijden.

X

Vimeo settings

Youtube settings

3 waarborgen in 1 contract
Werk je minimaal halftijds als loontrekkende met een contract van onbepaalde duur? Dan krijgen jij en je gezin financiële steun als je onvrijwillig je werk verliest, volledig invalide wordt verklaard of zou overlijden, en dat in 1 contract.
Meer info
Gemoedsrust
Je bent zeker dat jij en je gezin financiële steun krijgen bij onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit en overlijden. Bovendien gebruik je de bedragen die je krijgt, zoals je zelf wil.
Vanaf € 10 per maand
De goedkoopste formule (BASIC) kost € 10 per maand. Bij onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit of overlijden, ontvang jij of je gezin een maandelijks bedrag van € 500 gedurende maximaal 6 maanden per schadegeval en per verzekeringsjaar.
Meer info
Een betrouwbare partner
De Maandbudgetverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door AG Insurance.

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
10per maand
Dit is € 120 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
20per maand
Dit is € 240 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
1.500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
30per maand
Dit is € 360 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
START >

Maandbudgetverzekering: hoe verzeker ik me?

X

Vimeo settings

Youtube settings

Efficiënt
Je onderschrijft je contract volledig online, thuis of bij je makelaar.
Veilig
Je ondertekent je contract online via eID of sms, het is 100% veilig.
Snel
Je hebt alle informatie doorgenomen? In 5 stappen en in minder dan 10 minuten ben je verzekerd.
Eenvoudig
Je vult enkel een korte medische vragenlijst in, geen bijkomende onderzoeken nodig.
Gemakkelijk
Je contract is in orde? Dan worden je premies automatisch betaald via domiciliëring.
Klantvriendelijk
Vragen of problemen? Je kan ons telefonisch bereiken (02 664 70 60) of via het contactformulier.
START >

Alles wat je moet weten

Is de Maandbudgetverzekering iets voor jou?

Ja, als je minstens 18 jaar bent en niet ouder dan 59 jaar.

Ja, als je minstens halftijds werkt als loontrekkende, met een contract van onbepaalde duur.

Wanneer kan jij of je gezin een beroep doen op de Maandbudgetverzekering?

Je verliest onverwacht je werk.

Je wordt erkend als volledig invalide.

Je overlijdt.

Wat zijn de kenmerken van de Maandbudgetverzekering?

Looptijd van het contract

 • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot je 65 jaar bent.
 • Je betaalt maandelijks een premie (via domiciliëring) in functie van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Je bent jonger dan 50 jaar:
  • BASIC: € 10, COMFORT: € 20, PREMIUM: € 30.
 • Je bent minstens 50 jaar:
  • BASIC: € 12, COMFORT: € 24, PREMIUM: € 36.

Uitbetaling van het vaste bedrag

 • De maandelijkse betalingen gebeuren op de rekening van de begunstigde.
 • Wachttijd1
  • 6 maanden bij ontslag (te rekenen vanaf de start van je Maandbudgetverzekering).
  • Niet van toepassing bij invaliditeit of overlijden.
 • Eigenrisicotermijn2
  • Bij volledige invaliditeit3: 3 maanden         
  • Bij onvrijwillige werkloosheid: dezelfde duur als je opzegperiode, met een minimum van 3 maanden.

Begunstigde

 • Je krijgt het maandelijkse vaste bedrag als je onverwacht je werk verliest of bij volledige invaliditeit.
 • Als je overlijdt, krijgt je begunstigde4 de maandelijkse vaste bedragen. Vergeet niet je begunstigde te melden dat je deze verzekering hebt genomen.

De wachttijd is de periode aan het begin van je contract, die dient te verstrijken alvorens een bepaalde dekking in werking treedt. Er is geen betaling voor schadegevallen die in die periode voorvallen.

2 De eigenrisicotermijn is de periode bij ieder schadegeval waarin je zelf het risico draagt in geval van een verzekerde schade. Er is geen betaling gedurende die periode.

3 Blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit: blijvende of tijdelijke vermindering van de gezondheidstoestand met minstens 66%, vastgesteld bij medische beslissing op basis van objectieve symptomen.

4 De vergoeding wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Dit is:

 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • bij ontstentenis je kinderen;
 • bij ontstentenis je ouders voor gelijke delen, of in voorkomend geval, de langstlevende
 • bij ontstentenis je nalatenschap.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Maandbudgetverzekering?

Voor invaliditeit en overlijden zijn vooral de resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd niet verzekerd. Voor werkloosheid ben je niet verzekerd als die het gevolg is van je eigen beslissing.

Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • invaliditeit door een psychische aandoening;
 • het aflopen van een arbeidscontract van bepaalde duur, welke vorm dit contract ook heeft;
 • je ontslag omwille van een zware fout, de beëindiging van je overeenkomst in overleg met je werkgever of als je zelf ontslag neemt.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Heb je een klacht? Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je snel een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je ook overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

​De Maandbudgetverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

START >
* Deze aanbieding komt overeen met 3 maanden gratis premie. Ze is geldig voor elke nieuwe Feminaverzekering, onderschreven vanaf 1 oktober t.e.m. 30 november 2018.