Hoeveel kosten de hogere studies van je kind?

Welke hogere studies je kind ook kiest (universitair van korte of lange type, hogeschool, enz.), een jaar studeren is duur.  Dat is niks nieuws, maar wat is duur? Om hoeveel geld gaat het? Om daar een realistisch beeld van te krijgen, hebben de medewerkers van het CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en –onderzoek) van de Thomas More-hogeschool de rekening gemaakt. Ze hebben daarbij geprobeerd alle kosten in kaart te brengen: gezondheidszorgen, vrije tijd, mobiliteit, materiaal, (tele)communicatie, … Het resultaat? Een student zonder beurs die pendelt, kost zijn ouders elk jaar gemiddeld 8.168 euro en zelfs 12.640 euro als hij op kot zit. Een pak geld!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wie studies zegt, zegt ook inschrijvingsgeld. In België bedraagt dat gemiddeld rond de 835 euro voor het gewone inschrijvingsgeld aan de universiteit, zonder rekening te houden met de nationaliteit of het economische statuut van de student.

De kosten voor handboeken, cursussen, materiaal, … variëren van opleiding tot opleiding, maar liggen gemiddeld tussen de 400 en 700 euro per jaar. Opgelet, deze schatting houdt geen rekening met de kosten voor een eindwerk en/of stage.

Voor het materiaal moet je nog eens gemiddeld 550 euro bijtellen voor de aankoop van een computer (110 euro/jaar).

Als de student op kot zit, zal dat een groot deel uitmaken van de kosten. Op de site van de KUL kan je koten vinden tussen 260 en 560 euro per maand. In die prijs is de huurwaarborg, de aankleding van het kot en het onderhoud ervan niet inbegrepen uiteraard.

Als de student ervoor kiest om te pendelen, hangt de kostprijs af van het vervoermiddel: auto of openbaar vervoer. Voor een auto heb je ongeveer hetzelfde budget nodig als voor een kot: zo’n 3.300 euro/jaar rekening houdend met aankoop, brandstof, verzekering, onderhoud, BIV en verkeersbelasting. Een budget dat heel wat hoger ligt dan dat voor een jaarabonnement voor de trein, dat gemiddeld 250 euro bedraagt.  De prijs hangt af van de afstand, hoe vaak je met de trein rijdt, de duur van het abonnement (1, 3 of 12 maanden), enz. Voor het traject Aarschot-Leuven kost een jaarabonnement van de NMBS 143 euro (of 0,30 euro per rit). Voor Genk-Leuven zit je al aan 363 euro voor een jaar (of 0,76 euro per rit).  Dat blijft natuurlijk heel weinig in vergelijking met het budget voor een wagen of een kot!

Wat voeding betreft is er een klein verschil tussen een kotstudent en een student die pendelt. Op kot moet je rekenen op 2.000 euro/jaar (minimum 50 euro/week) tegenover 1.800 euro/jaar voor een student die thuis eet. 

Voor kledij is er geen verschil. Het gemiddelde voor kleren en schoenen ligt rond de 550 euro per jaar.  

En dat is niet alles! Je hebt als student ook geld nodig voor gezondheidskosten, vrije tijd, je sociaal leven, cultuur, sport, … Op die kosten zit natuurlijk veel variatie. Als je dat bij de rest optelt, kom je aan een gemiddelde van 8.168 euro/jaar voor studenten zonder beurs die pendelen, en 12.640 euro voor kotstudenten. Voor 5 jaar studeren heb je dus een budget nodig van 63.200 euro!


Als je rekening houdt met de inflatie zou je 87.000 euro per kind moeten opzijzetten om de hogere studies te financieren.

​​​​

Je begrijpt waarom zoveel ouders lang sparen om de hogere studies van hun kinderen te kunnen betalen. Vaak zelfs vanaf de geboorte van hun kind. Want als je rekening houdt met een inflatie van 2 % dan moet je eigenlijk 87.000 euro per kind opzijzetten … Zo vooruitziend zijn, is al formidabel. Maar hoeveel ouders denken aan de gevolgen voor de studies van hun kinderen als zij plots zouden sterven? Waarschijnlijk niet veel. Nochtans kan je dat als ouder wel verzekeren en het deel laten uitmaken van je eventuele spaarplannen voor de studies van je kind. De beste raad die we hier kunnen geven is om je op tijd te informeren​!​


De VIVAY-redactie

December 2018


Deze reclame betreft de Studiekostenverzekering van AG Insurance. Dit is een overlijdensverzekering (Tak 21) met een looptijd van 7 jaar. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je tussenpersoon verkocht. Bij je overlijden voorziet ze in een maandelijkse betaling van een vast bedrag aan je kind om zijn studiekosten in verband met zijn hogere studies te helpen betalen en dit gedurende 2 jaar. Het verzekerde kind zal ook twee keer een bijkomend vast bedrag ontvangen om de jaarlijkse inschrijvingskosten te helpen betalen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er zijn diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor het verzekerde risico. Zijn o.a. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, overlijden door de opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden ten gevolge van een (burger)oorlog. 

Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.vivay.be, door te nemen. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be

Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance nv, Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be​ of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as​, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11

Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.​


Bescherm jezelf en je gezin Studiekostenverzekering
Financiële steun voor de studies van je kind
Van € 350 tot € 1.000 per maand
2 x € 1.000 voor inschrijvingsgeld

Wist je dit al?

Dit zijn de jobs van de toekomst en je kinderen gaan ze geweldig vinden! Lees meer
Een diploma: het geheime wapen tegen jeugdwerkloosheid! Lees meer
Is studeren in België een luxe? Lees meer
Bekijk alle artikels