Een diploma: het geheime wapen tegen jeugdwerkloosheid!

Met een diploma op zak sta je vandaag, meer dan ooit, op de eerste rij om werk te vinden. Wat kunnen we doen om jongeren te motiveren om langer naar school te gaan, hun diploma te behalen en zo hun kansen op een job aanzienlijk te vergroten? Een cruciale vraag nu steeds meer jongeren de school verlaten zonder diploma en in de werkloosheid terechtkomen.

Onevenwicht tussen vraag en aanbod

Een wijdverspreide verklaring voor de werkloosheid in België is het onevenwicht tussen het profiel van de werkzoekenden en de noden van de werkgevers. Of om het anders uit te drukken: de werknemers hebben niet de gevraagde capaciteiten. Het is een redenering die ondersteund wordt door de werkgevers. Ook de politiek benadrukt het belang van een opleiding om de werkloosheid terug te dringen.


Jeugdwerkloosheid in België: een structureel probleem?

Het lijkt erop dat de jeugdwerkloosheid, vooral bij laaggeschoolde jongeren, structureel veel hoger is in België dan in heel wat andere Europese landen.


Investeren in hoger onderwijs is essentieel!

Investeren in hoger onderwijs is een van de beste manieren om de werkloosheid te bestrijden omdat de profielen met een diploma hoger onderwijs economisch zeer rendabel zijn.


Hoe prestigieuzer het diploma, hoe beter

Het is een duidelijke vaststelling: heel wat jongeren die vroegtijdig de schoolbanken verlaten en op de arbeidsmarkt terechtkomen zonder diploma, zitten na een jaar nog steeds zonder werk.

En zelfs als een bachelor een mooie springplank kan zijn om je carrière te starten – vooral de professionele bachelors – behaal je niet het niveau van perfectionisme dat je krijgt na een master-opleiding.

De mythe dat je met een masterdiploma minder gemakkelijk werk kan vinden dan met een bachelor is niet correct. Maar een heel kleine groep studenten met een master op zak, zit een jaar na de uitreiking van zijn of haar diploma zonder werk.


Je kind beschermen

Al het bovenstaande bewijst het, een van de beste manieren om werk te vinden, is ervoor te zorgen dat je een diploma hoger onderwijs hebt.


Wat als je sterft tijdens de studies van je kind?

Je denkt er misschien niet graag aan, maar als het zou gebeuren, zou je je kind zeker willen beschermen, zodat het zijn of haar studies kan voortzetten zonder financiële zorgen. Heel wat banken en verzekeringsmaatschappijen bieden producten en formules aan om tijdig in te spelen op tragische gebeurtenissen, zoals een plots overlijden, die iedereen kunnen overkomen.


Gelukkig is er een goede oplossing!

De Studiekostenverzekering van AG Insurance garandeert gedurende 2 jaar een maandelijks bedrag aan je kind, zodat het zijn of haar hogere studies kan voortzetten, als je voor het einde daarvan zou overlijden. Klik hier voor meer informatie.

Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde tips zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

25/08/2017


Deze publiciteit betreft de Studiekostenverzekering van AG Insurance. Dit is een overlijdensverzekering (Tak 21) met een looptijd van 7 jaar. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Bij je overlijden voorziet ze een maandelijks betaling van een vast bedrag aan je kind om zijn of haar studiekosten in verband met zijn of haar hogere studies te betalen en dit gedurende 2 jaar. Hij of zij zal ook twee keer een bijkomend vast bedrag ontvangen om de jaarlijkse inschrijvingskosten te betalen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, overlijden door de opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden ten gevolge van een (burger)oorlog.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Studiekostenverzekering
Financiële steun voor de studies van je kind
Van € 350 tot € 1.000 per maand
2 x € 1.000 voor inschrijvingsgeld

Wist je dit al?

Hoeveel kosten de hogere studies van je kind? Lees meer
Dit zijn de jobs van de toekomst en je kinderen gaan ze geweldig vinden! Lees meer
Is studeren in België een luxe? Lees meer
Bekijk alle artikels