Waarom de Studiekostenverzekering?

Als ouder doe je er alles aan om ervoor te zorgen dat je kind gelukkig is en dat het zich volledig kan ontplooien. Maar wat als je zou overlijden voor het einde van zijn of haar hogere studies? Dan biedt de Studiekostenverzekering je een oplossing. Ontdek hieronder wat ze zou kunnen doen voor je studerende kind en voor jou.

X

Vimeo settings

Youtube settings

Meer kans op een diploma
Als je er niet meer zou zijn tijdens de studies van je kind is dat voor hem of haar een harde klap. Met extra steun om die studies te blijven financieren, heeft je kind minder kopzorgen en dus meer kans om toch het diploma te behalen.
Een geruststellende oplossing
Als ouder pieker je wel eens over wat er zou gebeuren met je kind als jij zou sterven. Zeker als je alleenstaande ouder bent. In plaats van deze gedachte te verdringen, zorg je ervoor dat je kind dan financiële hulp krijgt.
Gespreide financiële steun
Studeren kost handenvol geld en daar moet je goed doordacht mee omgaan. Door ervoor te zorgen dat je kind regelmatig geld krijgt, hoeft het niet meteen een groot bedrag te beheren en ben jij nu al gerustgesteld.
Minder zorgen voor je partner
Met twee is het gemakkelijker om een gezin draaiende te houden. Ervoor zorgen dat je partner niet helemaal alleen moet opdraaien voor de studiekosten van je kind als jij er niet meer zou zijn, is een mooi gebaar.

Wat biedt de Studiekostenverzekering?

Is je kind tussen 17 en 25 jaar en volgt het hogere studies? Dan krijgt het financiële steun als jij overlijdt: een vast maandelijks bedrag gedurende 24 maanden en in augustus een vast jaarlijks bedrag, gedurende 2 jaar. Zo kan je kind de studiekosten financieren: inschrijvingsgeld, kot, transport, voeding, aankoop cursussen, …

X

Vimeo settings

Youtube settings

Vrij te gebruiken
Je kind kan doen met het geld wat het zelf wil, als het meerderjarig is. We vragen geen bewijsstukken. Zo kan het zich volop concentreren op zijn studies en hoeft het geen tijd te verliezen met lastige administratie.
Een vast maandelijks bedrag
In plaats van je kind een groot bedrag in een keer te geven, krijgt het elke maand een vast bedrag gedurende 24 maanden. Zo zorg je ervoor dat het geld dat je nalaat zuinig wordt beheerd.
Een jaarlijks bedrag in augustus
De uitgaven van een student pieken in september, door het inschrijvingsgeld. Daarom ontvangt je kind gedurende 2 jaar in augustus een bedrag van € 1.000 om het inschrijvingsgeld te betalen.
Snelle uitbetaling
Als je zou sterven, gebeurt de eerste betaling van het vast maandelijks bedrag op de eerste werkdag van de maand die volgt op de aanvaarding van het dossier.
Meer info
Vanaf € 4 per maand
De goedkoopste formule (BASIC) kost € 4 per maand, dat is € 48 per jaar. Bij jouw overlijden biedt ze je kind gedurende 24 maanden een vast maandelijks bedrag van € 350 en gedurende 2 jaar een jaarlijks bedrag van € 1.000.
Meer info
Een betrouwbare partner
De Kindzorgverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance.

Onze formules

BASIC
Je kind krijgt een vast bedrag van
350
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie vanaf
4per maand
Dit is € 48 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je kind krijgt een vast bedrag van
700
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie vanaf
8per maand
Dit is € 96 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je kind krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie vanaf
10per maand
Dit is € 120 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
START >

Studiekostenverzekering: hoe verzeker ik me?

X

Vimeo settings

Youtube settings

Efficiënt
Je onderschrijft je contract volledig online, thuis of bij je makelaar.
Veilig
​Je ondertekent je contract online via eID of sms, het is 100 % veilig.
Snel
Je hebt alle informatie doorgenomen? In 5 stappen en in minder dan 10 minuten ben je verzekerd.
Eenvoudig
Je vult enkel een korte medische vragenlijst in, geen bijkomende onderzoeken nodig.
Gemakkelijk
Je contract is in orde? Dan worden je premies automatisch betaald via domiciliëring.
Klantvriendelijk
Vragen of problemen? Je kan ons telefonisch bereiken (02 664 70 60) of via het contactformulier.
START >

Alles wat je moet weten

Is de Studiekostenverzekering iets voor jou?

​Ja, als je als ouder die het contract ondertekent een kind hebt dat gestart is met hogere studies of in het komende jaar zal starten.

Ja, als je, als ouder die het contract ondertekent, ​maximaal 59 jaar oud bent.

​Ja, als je kind dat begunstigde is van de verzekering minstens 17 jaar is en niet ouder dan 25 jaar.

Wanneer kan je kind een beroep doen op de Studiekostenverzekering?

​Je begunstigde kind kan een beroep doen op deze verzekering als jij, als verzekerde ouder, overlijdt.

Wat zijn de kenmerken van de Studiekostenverzekering?

Looptijd van het contract

 • Het contract loopt 7 jaar en kan niet verlengd worden.
 • De premie die je maandelijks betaalt via domiciliëring, hangt af van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Minder dan 50 jaar:
  • BASIC: € 4, COMFORT: € 8, PREMIUM: € 10.
 • Vanaf 50 jaar:
  • BASIC: € 8, COMFORT: € 16, PREMIUM: € 20.

Begunstigde

 • Er is één begunstigde per contract: je kind, dat minstens 17 jaar is en maximaal 25 jaar. 

Uitbetaling van het vaste bedrag

 • De uitbetaling van het eerste bedrag zal gebeuren op de eerste werkdag van de maand die volgt op de aanvaarding van het dossier.
 • De begunstigde (je kind) krijgt gedurende twee jaar op zijn rekening:
  • Het maandelijkse vaste bedrag dat overeenkomt met de gekozen formule.
  • Het jaarlijkse vaste bedrag van € 1.000, op de eerste werkdag van augustus.
 • Afhankelijk van je persoonlijke situatie is het mogelijk dat er bij overlijden successierechten betaald moeten worden.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Studiekostenverzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet in alles voorzien. Daarom zijn sommige risico’s niet gedekt. Vooral resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd.  Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent.

Je bent niet verzekerd voor:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • je overlijden door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door de begunstigde van de verzekering;
 • je overlijden door een (burger)oorlog.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers antwoorden je zo snel mogelijk.

Je kan je klacht ook overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

De Studiekostenverzekering is een overlijdensverzekering (tak 21) van het type tijdelijk met vast kapitaal, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen voor je de verzekering onderschrijft:

START >
* Deze aanbieding komt overeen met 3 maanden gratis premie. Ze is geldig voor elke nieuwe Feminaverzekering, onderschreven vanaf 1 oktober t.e.m. 30 november 2018.