Studiekostenverzekering


Je kind is bezig met zijn hogere studies en je vindt het niet meer dan normaal dat je die als ouder financiert (kot, maaltijden, vervoer, aankoop boeken, computer, ...). Maar heb je er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt als je er onverwachts niet meer zou zijn? Kan je kind zijn studies nog wel afwerken als je zou overlijden? Net hiervoor biedt de Studiekostenverzekering van AG Insurance een oplossing: een financiële ondersteuning aan je kind zodat het in alle sereniteit zijn studies kan voortzetten.

Bereken je formule

Waarom kiezen voor VIVAY?

Als je overlijdt, krijgt je kind twee jaar lang elke maand een vast bedrag als steuntje in de rug voor zijn studiekosten en tweemaal € 1000 voor zijn inschrijvingskosten. Zo kan het zonder financiële zorgen voortstuderen.
Kies de formule die het best past bij jouw verwachtingen.
Je hebt al een formule (BASIC) vanaf € 4 per maand.
Gemoedsrust

Jij bent gerust dat je kind zich kan concentreren op zijn studies zonder zich financieel zorgen te moeten maken.
Studiekostenverzekering

Onze formules

BASIC
Je kind krijgt een vast bedrag van
350
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie
vanaf
4
per maand (dit is € 48 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je kind krijgt een vast bedrag van
700
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie
vanaf
8
per maand (dit is € 96 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je kind krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende 24 maanden
+
1.000
per jaar
gedurende 2 jaar
Je betaalt een premie
vanaf
10
per maand (dit is € 120 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)

Bereken hieronder gratis je premie.

Geïnteresseerd?

We hebben enkele gegevens nodig om te bepalen welke formule van de Studiekostenverzekering het best bij jou past.
Wil je voor meerdere kinderen een Studiekostenverzekering? Doorloop de verschillende stappen voor je eerste kind. Daarna kan je terugkeren en moet je alleen maar de gegevens van je andere kind invullen, jouw gegevens zijn al ingevuld.
Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve te bevestigen dat je alle contractuele documenten hebt doorgenomen.
Bepaal je formule

Is de Studiekostenverzekering iets voor jou?

​De ouder die het contract ondertekent moet een kind hebben dat gestart is of in het komende jaar zal starten met hogere studies.

De ouder die het contract ondertekent, ​mag maximaal 59 jaar oud zijn.

​Het begunstigde kind moet minimaal 17 jaar en maximaal 25 jaar oud zijn.

Wanneer kan je kind een beroep doen op de Studiekostenverzekering?

​Je begunstigde kind kan een beroep doen op deze verzekering als
jij, als verzekerde ouder, komt te overlijden.

Wat zijn de kenmerken van de Studiekostenverzekering?

Looptijd van het contract

 • Het contract loopt 7 jaar en kan niet verlengd worden.
 • De premie die je maandelijks betaalt, hangt af van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Minder dan 50 jaar:
  • BASIC: € 4, COMFORT: € 8, PREMIUM: € 10.
 • Vanaf 50 jaar:
  • BASIC: € 8, COMFORT: € 16, PREMIUM: € 20.

Begunstigde

 • Eén enkele begunstigde per contract (je kind is minimaal 17 jaar en maximaal 25 jaar oud)

Betaling van het vaste bedrag

 • Betaling op de eerste werkdag van de maand die volgt op de aanvaarding van het dossier.
 • De begunstigde (je kind) krijgt gedurende twee jaar op zijn rekening:
  • Het maandelijkse vaste bedrag (volgens de gekozen formule).
  • Het jaarlijkse vaste bedrag van € 1.000, op de eerste werkdag van augustus.
 • Afhankelijk van je persoonlijke situatie is het mogelijk dat er bij overlijden successierechten betaald moeten worden.

Wat als je beroep wenst te doen op je Studiekostenverzekering?

Wat gebeurt er als jij (de verzekerde) overlijdt?

 • Breng zeker de begunstigde (je kind) op de hoogte als je dit type verzekering onderschrijft.
 • Als je overlijdt, vult je kind of een andere gemachtigde persoon, het aangifteformulier in. Je vindt dit terug op www.vivay.be. Je stuurt het op via het contactformulier (zoals vermeld op het aangifteformulier) en voegt er de gevraagde documenten bij.
 • Je dossier wordt geopend met de datum van aangifte van het overlijden als referentiedatum.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Studiekostenverzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet in alles voorzien. Daarom zijn sommige risico’s niet gedekt. Vooral resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd.  Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent.

Je bent niet verzekerd voor:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • je overlijden door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door de begunstigde van de verzekering;
 • je overlijden door een (burger)oorlog.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Heb je nog vragen? Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je snel een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

De Studiekostenverzekering is een overlijdensverzekering (tak 21) van het type tijdelijk met vast kapitaal, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

Wist je dit al?

Dit zijn de jobs van de toekomst en je kinderen gaan ze geweldig vinden! Lees meer
Een diploma: het geheime wapen tegen jeugdwerkloosheid! Lees meer
Is studeren in België een luxe? Lees meer
Bekijk alle artikels