Borstkanker onder de loep

De vaakst voorkomende kankers bij vrouwen zijn: borst-, darm-, baarmoeder-, eierstok-, long- en huidkanker. Borstkanker staat veruit op nummer één. Die aandoening raakt, net als de andere gynaecologische kankers, de vrouw sterk in haar eigenheid.

Kankers bij vrouwen

Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die geconfronteerd wordt met borstkanker. Het is immers de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Naast borstkanker, hebben ook andere kankers van de geslachtsorganen een grote impact op het leven van een vrouw. Bij jonge vrouwen kan bijvoorbeeld de kinderwens in gevaar komen. Gelukkig is er binnen het domein van de oncofertiliteit, een discipline waar men de impact van kankerbehandeling op de vruchtbaarheid onderzoekt, aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Een kankerdiagnose wordt opgedeeld in stadia en graden van kanker, twee medische termen die een woordje uitleg vragen.


Stadium

Het stadium geeft aan hoe uitgebreid de tumor is. Daarvoor wordt een algemeen aanvaarde classificatie gebruikt. Die geeft aan of de tumor zich in een vroeg, eerder gevorderd of in een uitgezaaid stadium bevindt. Het stadium bepaalt mee welke therapie men toepast. De bepaling van de stadia houdt rekening met de specifieke eigenschappen van de aandoening en kan dus verschillend zijn voor ieder type kanker.


Graad

De graad geeft de agressiviteit van de kankercellen aan. Hij bepaalt hoe afwijkend de kankercellen zijn in vergelijking met een normale cel. De indeling gebeurt op basis van een biopsie die tijdens een onderzoek of een operatie wordt genomen.
De combinatie van het stadium en de graad bepalen de ernst van de kanker.
 

"Zelfonderzoek van de borsten verdient een warme aanbeveling voor elke vrouw en nog meer voor vrouwen die in het verleden al borstkanker hadden."


Focus op borstkanker

Borstkanker is in België de meest voorkomende kanker bij vrouwen. De ziekte heeft een grote emotionele, familiale en sociale impact maar grijpt ook in op je arbeidssituatie.


De cijfers

In België wordt jaarlijks bij meer dan tienduizend patiënten borstkanker vastgesteld. Dat aantal blijft ook stijgen. Meer dan honderdduizend vrouwen vechten tegen deze vorm van kanker en jammer genoeg maakt de ziekte ook dagelijks nieuwe slachtoffers. Het goede nieuws: bij een grote meerderheid van de vrouwen is de kanker niet erfelijk bepaald.


In het bijzonder

Borstkanker is steeds beter behandelbaar en de sterftecijfers blijven dalen. Afhankelijk van het stadium waarin de diagnose gesteld wordt halen relatief veel patiënten een overleving van meer dan tien jaar.


Hoop

Preventie en screening zijn de sleutel om de sterftecijfers verder te doen dalen. Eens de diagnose gesteld, is een goede begeleiding en ondersteuning van de patiënt cruciaal.

 • Preventie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een gezonde levensstijl het risico op kanker kan verlagen. Een paar sleutelfactoren: beweeg voldoende, vermijd overgewicht, eet gezond en beperk alcohol.

 • Screening

Een screening, op basis van een mammografie, dat is een röntgenonderzoek van de borsten, maakt een vroegtijdige diagnose mogelijk. Hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe minder ingrijpend de behandeling en hoe groter de overlevingskansen. Vrouwen tussen de 50 en 69 jaar kunnen om de twee jaar, gratis, een mammografie laten doen. Binnen die leeftijdscategorie hebben zij een hoger risico op borstkanker.

Het onderzoek kan ook frequenter gebeuren op advies van je gynaecoloog of arts.


Zelfonderzoek? Natuurlijk!

Zelfonderzoek van de borsten is absoluut aan te raden voor vrouwen, zeker als ze in het verleden al borstkanker hadden. Door zelfonderzoek kan je een kanker in een vroeg stadium opmerken en dat maakt de behandeling minder zwaar. 
Vrouwen die ongewone zwellingen, blijvende pijn of ontstekingen hebben, kunnen best een arts raadplegen.
Er bestaan ook manifeste misvattingen over sommige zaken. Je kan bijvoorbeeld borstkanker hebben zonder dat je de tumor kan voelen. Gezond leven zal je gezondheid ten goede komen maar het is geen garantie dat je geen kanker zal krijgen. Wie een geval van borstkanker in de familie heeft, moet niet meteen ongerust worden. Slechts een beperkt percentage van de borstkankergevallen is erfelijk. De kans om de ziekte te krijgen, is groter naarmate je ouder wordt, maar je kunt het wel op elke leeftijd krijgen!


De diagnose

Een arts die een verdacht letsel op de mammografie ziet, zal bijkomende onderzoeken vragen. Dat kan een echografie, een punctie, een bloedonderzoek of medische beeldvorming (RX van de borstkas, echografie van de lever, botscan, MRI) zijn.


Evaluatie

Er zijn drie criteria voor de beoordeling van de ernst van borstkanker:

 • Grootte en infiltratie van de tumor.
 • Eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren, hun aantal en de locatie. Borstkanker kan zich verspreiden naar de lymfeklieren in de oksel. Die worden als eerste aangetast.      

Zoals alle vormen van kanker is borstkanker ook opgedeeld in graden. De graad bepaalt de agressiviteit van de tumor.


Behandelingen

Borstkanker kan op verschillende manieren behandeld worden. Dat kan met chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie maar ook met een aantal, meer specifieke behandelingen. Ze kunnen afzonderlijk of gecombineerd toegepast worden. De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team, onder meer een chirurg, een oncoloog, een radiotherapeut en een patholoog. De patiënt wordt betrokken bij alle stappen in de behandeling.     


Tumorectomie of mastectomie?

Chirurgie is vaak de eerste behandeling. Bij een tumorectomie neemt de chirurg alleen de tumor weg maar men behoudt de rest van het borstweefsel. Bij mastectomie of borstamputatie verwijdert men de volledige borst.
Er zijn verschillende borstreconstructiemethodes mogelijk. Die worden grondig doorgepraat met de patiënt.


Stralingen, chemotherapie, hormonen

Soms gebruikt men chemotherapie, voorafgaand aan de chirurgie. Dat gebeurt om de tumor te verkleinen. Daardoor wordt de operatie minder ingrijpend. Deze behandeling heet neoadjuvante chemotherapie.
Radio-, chemo- en hormoontherapie kunnen, na de operatie, afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. Dat heet adjuvante therapie. De chemotherapie vernietigt de kankercellen die eventueel nog aanwezig zijn in microletsels of in uitzaaiingen die op een afstand van de initiële tumor gevonden worden. De chemotherapiebehandeling start in principe in de eerste maand na de chirurgie. Soms krijgt de patiënt medicatie als aanvulling op chemotherapie.


Bijwerkingen

De bijwerkingen en neveneffecten van een borstkankerbehandeling, kunnen ingrijpend zijn. De patiënt krijgt hierover informatie van zijn arts. De bijwerkingen kunnen bij de patiënt immers heel wat vragen oproepen, zeker bij chemotherapie.

Na een operatie

Na de operatie kan de patiënt last hebben van een reeks vervelende bijwerkingen. Onder meer

 • Stijfheid van de nek-, de arm- en schouderspieren aan de kant van de geopereerde borst.
 • Ongevoeligheid ter hoogte van de littekens.
 • Zwelling van de arm en de hand aan de geopereerde kant. Dat is een gevolg van de verwijdering van lymfeklieren onder de arm (oksel), ook wel lymfoedeem genoemd.

Deze bijwerking treedt soms pas jaren na de operatie op. Ze kan vermeden worden door een lymfedrainage bij een kinesitherapeut, uiteraard op medisch voorschrift.

Bij radiotherapie

Bestralingen kunnen een licht branderig gevoel, jeuk en roodheid (erythema) veroorzaken in het bestraalde gebied. Het belangrijkste gevolg is echter vermoeidheid. De bestraling wordt in principe dagelijks uitgevoerd en daardoor worden de klachten vaak erger.      

En chemotherapie?

Kankercellen vermenigvuldigen zich sneller dan gewone cellen. De gebruikte geneesmiddelen vernietigen niet alleen de kankercellen maar ook de gezonde cellen die zich snel delen. Vooral de cellen van het beenmerg, dat de rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes aanmaakt, maar ook de cellen op de wanden van het spijsverteringskanaal, en de cellen die het haar doen groeien, worden aangetast.
Chemotherapie kan belangrijke bijwerkingen hebben:

 • Zware vermoeidheid, vaak door een vermindering van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede).
 • Een grotere vatbaarheid voor infecties door een vermindering van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is soms antibiotica nodig.
 • Misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust door de aantasting van de cellen van het spijsverteringskanaal. Er bestaan geneesmiddelen om die symptomen af te zwakken.
 • Haaruitval. 

Hormoontherapie
Deze behandeling kan leiden tot temperatuuropstootjes, zweten, plotse stemmingswisselingen en  slapeloosheid.


Borstreconstructie
Na een totale verwijdering van één of beide borsten, kan de patiënt kiezen voor een borstreconstructie. In de meeste gevallen gebeurt dat een paar maanden na de amputatie en vaak na de chemotherapie en/of radiotherapie. Reconstructie kan met een prothese of met eigen weefsel.


Medisch vooruitzicht

Er wordt nog steeds grote vooruitgang geboekt op het vlak van kankerbehandeling. Door verder wetenschappelijk onderzoek, proberen artsen een beter inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van de tumoren. Op die manier streeft men naar een aangepaste, meer gepersonaliseerde behandeling.


En andere kankers bij vrouwen?

Ook minder voorkomende kankers, zoals baarmoederkanker of eierstokkanker, kunnen een aanzienlijke impact hebben op het leven van vrouwen. Lees ook het artikel over gynaecologische kankers voor meer informatie.

 

"Preventie door gezond te eten, te sporten … is goed."


Gezond eten en sporten helpt om kanker te voorkomen. Ziek worden…het kan ook jou overkomen!

Een verzekering kan vrouwen met kanker meer financiële ademruimte geven. Ze kunnen op die manier beroep doen op huishoudhulp, meer tijd maken voor zichzelf en het gezin, of gewoon wat rust inbouwen. Een behandeling zorgt nu eenmaal voor stress. Als je je goed in je vel voelt, kan dat je herstel bevorderen.


Dit artikel is louter informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of die van een medische consultatie. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Deze reclame heeft te maken met de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Feminaverzekering
Tot € 10.000 financiële steun
Vrij te gebruiken voor je welzijn
Levenslang verzekerd

Wist je dit al?

Bekijk alle artikels