Een appartement huren: waar moet je aan denken tijdens het bezoek?

Wil je een appartement huren? Dan moet je bij het bezoek van je favoriete plek heel goed opletten, want je wil die kans niet missen, maar je wil ook geen onaangename verrassingen nadat de huurovereenkomst is getekend ... Met deze checklist ben je zeker dat je niks zal vergeten tijdens het bezoek.

1. Bereid je eerste afspraak goed voor
Je hebt maar één kans op een goede eerste indruk! Daarom is de eerste afspraak met de eigenaar van het appartement dat je wil huren heel belangrijk. Zorg dat je op tijd bent, blijf vriendelijk, wees eerlijk over je inkomen, stel al je vragen en kijk heel goed rond.

2. Hoe veilig is het appartement?
Van zodra je het gebouw binnenstapt, moet je goed opletten. Is alles goed beveiligd? In welke staat is de deur van de inkom? Is het slot van goede kwaliteit? Is er een camera aanwezig of een videofoon? Zijn er rookdetectoren geïnstalleerd in het trappenhuis?

"Kijk zeker de thermische isolatie na, maar denk ook aan de akoestische isolatie!"


3. Is het appartement goed geïsoleerd?
Begin met de thermische isolatie en vraag daarvoor naar het EPB-certificaat (het energieprestatieniveau van het gebouw). Sinds 2010 moet elke woonst die wordt verhuurd zo’n certificaat hebben. De eigenaar moet je dat dus kunnen geven. Bekijk ook elk raam om zeker te zijn dat er overal dubbel of zelfs drielagig glas gebruikt is. Dat zal mee bepalen hoe hoog je energieverbruik zal zijn. Belangrijk om na te kijken!

Doe elk venster eens open en bekijk of het nog in goede staat is. Je hoeft je niet te schamen, je hebt het recht om bij een bezoek alles grondig te testen. We raden je dat zelfs sterk aan!

Let zeker ook op de akoestische isolatie. Probeer het appartement te bezoeken als je toekomstige buren ook thuis zijn.

4. Zijn er vochtproblemen?
Vocht kan voor erg vervelende problemen zorgen. Kijk dus goed of er sporen van vocht zijn op muren en plafonds en kijk ook achter de gordijnen. In de badkamer moet je nog beter opletten, zeker als er geen raam is. In dat geval zou er een automatisch ventilatiesysteem geïnstalleerd moeten zijn.

5. Zijn de elektrische installatie, de verwarming en het sanitair in goede staat?
Vraag of de elektrische installatie voldoet aan de normen en of je dat kan nakijken in het keuringsverslag. Zijn er voldoende stopcontacten aanwezig voor jouw gebruik? Vraag ook of elk appartement beschikt over een afzonderlijke teller. Als er een gemeenschappelijke teller is voor verschillende appartementen, vraag dan hoe de berekening wordt gedaan. In principe zou elk appartement over een eigen teller moeten beschikken en zou je daar ook toegang toe moeten hebben als je het appartement effectief huurt.

Op welke manier wordt het appartement verwarmd? Met een individuele ketel of een gemeenschappelijke? In dat laatste geval, vraag je best hoe het verbruik van de verschillende appartementen wordt berekend. Kijk na of het appartement een thermostaat heeft en of de kranen van de radiatoren nog in goede staat zijn. Als dat niet het geval is, zal je moeilijk kunnen besparen op verwarmingskosten.

Vraag of je de verslagen of bewijzen van het onderhoud van de verwarmingsinstallatie kan inkijken. Zo kan je controleren of ze goed onderhouden is.

Test ook de kranen om te kijken of er genoeg druk op zit en of ze nog in goede staat zijn.

6. Opzegtermijn, huurwaarborg en duurtijd van de huurovereenkomst
Voor huurcontracten bedraagt de opzegtermijn drie maanden, als je zelf wil vertrekken, en zes maanden als de eigenaar wil dat je vertrekt.

Een huurwaarborg wordt bijna altijd gevraagd, maar mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. De eigenaar kan drie maanden vragen als je de huurwaarborg in verschillende keren wil betalen.

De duurtijd van een huurovereenkomst is vaak 9 jaar, maar je kan ook een overeenkomst sluiten voor minder dan 3 jaar of meer dan 9 jaar.

Dat zijn de grote lijnen, maar informeer je zeker op de website van de huisvestingsdienst van je regio voor meer informatie.

7. Maak een gedetailleerde plaatsbeschrijving
Een plaatsbeschrijving is verplicht en moet geregistreerd worden door de eigenaar op hetzelfde moment als de huurovereenkomst. Ook hier is het belangrijk om aandachtig te zijn. Een kap in de muur, gebruikssporen in het tapijt … alles moet worden geregistreerd, zowel voor de eigenaar als voor jou. Wanneer je het appartement verlaat, zal opnieuw een plaatsbeschrijving moeten worden gemaakt. Vandaar het belang om eventuele mankementen al bij de aanvang van de huurovereenkomst vast te leggen, zodat je geen problemen hebt als je het appartement verlaat.

8. Sluit een woningverzekering af
Verzeker je tegen diefstal, brand, waterschade, natuurrampen, ... zodat je gedekt bent voor de schade aan je inboedel en aan het gebouw. Zelfs al is deze verzekering wettelijk niet verplicht, de meerderheid van de eigenaars eist ze toch en stelt ze als voorwaarde bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

Wat als je de huur niet meer kan betalen?
Iedereen kan door omstandigheden financiële moeilijkheden krijgen, tijdelijk of op langere termijn. Je contacteert in dat geval best zo snel mogelijk de eigenaar. Informeer hem op een correcte manier over je situatie en leg hem uit hoe je de problemen wil oplossen.
Er bestaan organisaties om mensen in financiële nood te helpen (OCMW, sociale diensten van de gemeente waar je woont …).
En er zijn ook verzekeringen waarmee je tijdelijk je huur kan betalen als je onvrijwillig je werk verliest of bij totale invaliditeit. Dat is wat AG Insurance aanbiedt met de Huurverzekering. Een manier om ervoor te zorgen dat jij en je gezin een dak boven het hoofd houden.

Opgelet: informatie uit dit artikel kan wijzigen in functie van de actualiteit en eventueel nieuwe wetgeving. Informeer je steeds bij de bevoegde instanties.

De redactie van VIVAY

22/05/2018

Deze publiciteit betreft de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het informatiedocument over verzekeringsproducten, gratis beschikbaar op www.vivay.be, door te nemen. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Huurverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.000/maand
Voor jou of je gezin
Hulp om de huur te betalen

Wist je dit al?

Jouw ideale appartement vinden. Hoe begin je eraan? Lees meer
Een woning huren: wat moet je weten? Lees meer
Samen huren: een alternatief voor alleenstaande ouders? Lees meer
Een woning huren: de basis Lees meer
Een gezin op je eentje! Lees meer
Bekijk alle artikels