Samen huren: een alternatief voor alleenstaande ouders?

Meerdere personen die samen een woning huren zit in de lift. Vooral in de steden is die vorm van samenwonen sinds enkele jaren aan een stevige opmars bezig. Alleenstaande ouders ontsnappen niet aan deze economische en solidaire tendens.

Sommige alleenstaande ouders kiezen er voor om hun dagelijkse activiteiten te delen met gelijkgestemden door samen een woning te huren. Op die manier ontstaat er een vorm van samenwonen s die gebaseerd is op wederzijdse hulp en solidariteit. De redenen om te kiezen voor samen huren zijn uiteenlopend: het behoud van de gezinswoning, de economische crisis, het hoofd bieden aan huurstijgingen of gewoon de nood aan gezelschap. 


Een zware uitdaging!

Om een dergelijk avontuur aan te vatten, heb je iemand nodig die dezelfde interesses deelt, dezelfde visie over de opvoeding van de kinderen heeft en instemt met de afgesproken regels.


Handleiding

In tegenstelling tot een langetermijnproject zoals co-housing (een andere optie) focust een woongemeenschap van eenoudergezinnen die samen huren zich meer op een korte termijn. Zie het als een overgang tussen twee periodes van je leven. Neem zeker de volgende tips in acht:

  • Zorg ervoor dat iedereen zijn privacy behoudt.
  • Draag dezelfde waarden en visie, vooral op vlak van opvoeding.
  • Richt een gemeenschappelijk “reglement” op om misverstanden te vermijden.
  • Harmoniseer het co-ouderschap om op hetzelfde moment de kinderen te hebben.
  • Wees je ervan bewust dat een woongemeenschap slechts tijdelijk is.


Goed om te weten

In België is het afsluiten van een huurcontract met meerdere personen niet wettelijk geregeld. Ben je alleenstaand? Houd er dan rekening mee dat je eventueel de status van samenwonende kan verwerven als je deel uitmaakt van een woongemeenschap.


En als je plots pech hebt?

Onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit of overlijden: soms neemt het leven een onverwachte wending. In die moeilijke momenten is tijdelijke financiële hulp om de huur te helpen betalen een kostbaar voordeel. De Huurverzekering van AG Insurance garandeert je gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag. Wil je er meer over weten? Hier vind je alle informatie

Opgelet: de informatie uit dit artikel kan wijzigen in functie van de actualiteit en eventueel nieuwe wetgeving. Informeer je steeds bij de bevoegde instanties.

De VIVAY-redactie

25/08/2017


Deze reclame betreft de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag. De begunstigde is niet noodzakelijk de medehuurder waarmee de verzekeringnemer samenwoont.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Huurverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.000/maand
Voor jou of je gezin
Hulp om de huur te betalen

Wist je dit al?

Een appartement huren: waar moet je aan denken tijdens het bezoek? Lees meer
Jouw ideale appartement vinden. Hoe begin je eraan? Lees meer
Een woning huren: wat moet je weten? Lees meer
Een woning huren: de basis Lees meer
Een gezin op je eentje! Lees meer
Bekijk alle artikels