Een woning huren: wat moet je weten?

Hebben wij Belgen nog altijd nood aan een eigen woning? Is het interessanter om te huren of te kopen? Wat zijn de voor- en nadelen van huren? Waarop moet je letten als je een woning huurt? Hoe ga je het best te werk?

Huren, een vorm van vrijheid

Als huurder heb je het voordeel dat je minder gebonden bent aan je woning en je weinig verplichtingen hebt. Het huurcontract kan van korte duur zijn en je hebt de mogelijkheid om het relatief snel op te zeggen. Bovendien moet je alleen een huurwaarborg betalen en geen kapitaal aflossen. Huren gaat ook veel sneller, de stappen die ondernomen moeten worden, zijn eenvoudiger dan bij een aankoop van een woning.


Huren, een gevoel van een verloren investering

Aan de andere kant draagt de betaling van een huur per maand niet bij tot het samenstellen van een eigen patrimonium. Boven op de maandelijkse huur, moet je ook rekening houden met de huurwaarborg, de indexering van de huurprijs en bijhorende kosten in verband met het gebruik van de woning.


Woning huren: kosten

De huur: vanzelfsprekend

Een maandelijkse uitgave. Vergeet niet dat de eigenaar het recht heeft om de huurprijs jaarlijks te indexeren op de datum waarop je bent verhuisd, als een indexatie is toegestaan.

Bijkomende huurkosten

Dit is een vast maandelijks bedrag voor bepaalde kosten, zoals verwarming, water en algemene kosten aan het gebouw (liftonderhoud, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, … en in sommige contracten beheerkosten van het gebouw). Deze kosten kunnen ieder jaar veranderen.

Om een idee van het totaalbedrag van de huurlasten te krijgen, moet je navraag doen bij de eigenaar. Dit kan sterk variëren in functie van het accommodatietype (studio, appartement, huis, eventueel een conciërge, een lift, aangeboden diensten…).

Maar …

Boven op deze twee kosten komen er meestal nog extra contracten, namelijk met de leverancier voor gas en/of elektriciteit, telefoon-, televisie- en internetabonnement, woningverzekering, eventuele huur van een garage of parking, enz.

En niet te vergeten

De regionale belastingen variëren in functie van de regio waarin je woont, gemeentebelastingen, de borg, verhuiskosten, ...


 

"De kosten om een woning te huren, nemen snel een flinke hap uit je budget."

 

Snel uitgerekend

De gemiddelde Belgische huurprijs ligt rond de € 622 en de gemiddelde bijkomende huurkosten bedragen ongeveer € 398. Met andere woorden, de Belgische huurder besteedt gemiddeld ongeveer € 1.000 aan huisvesting.

Voor een derde van de Belgen bedraagt de huur 30 % van het gezinsinkomen, voor een ander derde bedraagt dit minder dan 25 % van de inkomsten. In Brussel maakt voor 15 % van de huurders de huur de helft of meer dan de helft van hun inkomsten uit.


Tips and tricks om de woning van je dromen te krijgen

Het eerste dat je moet doen is: het type accommodatie bepalen, de locatie en het budget waarover je beschikt

Vervolgens ga je op zoek naar je woning met behulp van je selectiecriteria op gespecialiseerde websites. Als je een interessante woning gevonden hebt, moet je er absoluut voor gaan, want je bent niet alleen. De woning van je dromen kan zomaar door de vingers glippen.

De drie soorten woningen in België

Afhankelijk van je persoonlijke, familiale, financiële, professionele… situatie, bestaan er drie soorten woningen:

  • Privéwoningen, gehuurd van eigenaren die de huurprijs bepalen.
  • Sociale woningen verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij. Elke regio in België heeft zijn eigen huisvestingsmaatschappij. Om toegang te krijgen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen (in het bijzonder op het gebied van je inkomen).
  • Huisvestingen van het woningfonds: Dit zijn gebouwen gekocht, gerenoveerd en verhuurd tegen een lage prijs aan gezinnen met een laag inkomen die moeite hebben om een degelijke woning te vinden.

Er bestaat zelfs nog een vierde optie: woongemeenschap

Dit fenomeen van alternatief verhuur is in volle expansie en wordt niet langer beperkt tot studenten. Ook jongeren in het begin van hun actieve loopbaan, alleenstaande ouders … zijn op zoek naar dit type woning. De woongemeenschap is – zeker in Brussel – aan een sterke opmars bezig. Jongeren willen zolang mogelijk met hun vrienden wonen. De besparingen zijn aanzienlijk, aangezien ze tot bijna 40 % besparen in vergelijking met een klassieke huur.

Het gaat dan om huisgenoten van 25 tot 44 jaar voor een periode die gemiddeld twee en een half jaar duurt.


Je eerste afspraak voorbereiden

Alle eerste keren zijn cruciaal. Het eerste gesprek met de eigenaar is zeer belangrijk. Wees op tijd, beleefd, eerlijk over je inkomen, observeer de woning tot in de kleinste details, …


Stel vragen tijdens je bezoek

Over de toegang tot het gebouw (de beveiliging van de voordeur, brievenbus, deurbel, toegang tot gas- en elektriciteitsmeters, …), de algemene toestand van de woning (ramen, eventuele vochtproblemen, isolatie, vloer, muren, sanitair, geheel of volledig uitgeruste keuken, verwarming, elektrische installaties, energieprestaties van het gebouw, …). Het is het moment bij uitstek om vragen te stellen.


Het ondertekenen van het huurcontract

Huurcontracten kunnen zowel uitgebreid als kort zijn. Het is een belangrijke verbintenis, die je vóór je tekent het best nog eens heel goed naleest om vervelende situaties te voorkomen.


Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is verplicht. De eigenaar moet ze samen met de huurovereenkomst registreren. Het is belangrijk om zeer aandachtig te zijn. Muurschade, versleten vasttapijt, … alles moet vermeld worden. Als je de woning verlaat, zal er opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Het is dus noodzakelijk om eventuele problemen onmiddellijk aan te pakken om later gerust te zijn.


Een woningverzekering?

Verzeker je tegen diefstal, brand, waterschade, natuurrampen, ... Maar ook tegen schade aan je eigen bezittingen en die van de eigenaar. Hoewel deze verzekering in theorie niet verplicht is, wordt het meestal vereist door de eigenaars en wordt het ook vaak vermeld in de huurovereenkomst.


Wat als je op een dag je huur niet meer kan betalen?

Financiële moeilijkheden kunnen bij iedereen wel eens voorvallen. Als huurder kan je in dat geval best zo snel mogelijk de eigenaar verwittigen, om hem gerust te stellen en proactief te zijn door oplossingen voor te stellen om zo snel mogelijk je probleem aan te pakken. Er bestaan organisaties om mensen in financiële nood te helpen (OCMW, sociale diensten van de gemeente waar je woont …).

Je kan ook kiezen voor een verzekering waarmee je tijdelijk je huur kan blijven betalen, als je bijvoorbeeld ongewild je werk verliest of bij volledige invaliditeit. Dat is het geval bij de Huurverzekering van AG Insurance. Die garandeert je gedurende 6 maanden een vast bedrag: waardevolle ondersteuning om een dak boven jouw hoofd en dat van je gezin te houden. Ben je geïnteresseerd? Hier vind je meer informatie.


Opgelet: Informatie uit dit artikel kan wijzigen in functie van de actualiteit en eventueel nieuwe wetgeving. Informeer je steeds bij de bevoegde instanties.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Deze reclame betreft de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door een verzekeringstussenpersoon verkocht. Ze voorziet in een tussenkomst als je onvrijwillig je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00.
Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as , bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bescherm jezelf en je gezin Huurverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.000/maand
Voor jou of je gezin
Hulp om de huur te betalen

Wist je dit al?

Een appartement huren: waar moet je aan denken tijdens het bezoek? Lees meer
Jouw ideale appartement vinden. Hoe begin je eraan? Lees meer
Samen huren: een alternatief voor alleenstaande ouders? Lees meer
Een woning huren: de basis Lees meer
Een gezin op je eentje! Lees meer
Bekijk alle artikels