Waarom de Huurverzekering?

Tussen januari en maart 2018 werden 524 werknemers in België getroffen door een collectief ontslag. In 2016 telde België 685.451 weduwen en weduwnaars. En in 2017 konden 370.000 Belgen niet gaan werken door volledige invaliditeit. Ontdek hieronder wat de Huurverzekering in deze gevallen voor jou zou kunnen doen.

X

Vimeo settings

Youtube settings

Meer financiële zekerheid
Als je weinig of geen spaargeld hebt, kan tegenslag grote gevolgen hebben voor het budget. Zeker als het gaat over werkloosheid, invaliditeit of overlijden. Dan is financiële steun voor jou of je gezin meer dan welkom!
Jezelf en je partner beschermen
Gaan samenwonen met je partner is een prachtig avontuur. Weten dat het zou blijven duren zelfs als jij je job zou verliezen, laat je toe om rustiger naar de toekomst te kijken. En weten dat je partner niet gedwongen zou zijn om jullie nestje te verlaten, zelfs als je zou overlijden, geeft ook een gerust gevoel.
Jezelf meer tijd geven
Weten dat je op steun kan rekenen om je huur te helpen betalen, is veel waard. Zo kan je de nodige tijd nemen om een job te vinden die je echt wil of om te herstellen. Dat is nog belangrijker als je er alleen voor staat om voor je kinderen te zorgen.
De moed erin houden
Als je geconfronteerd zou worden met tegenslag, is het goed om weten dat je hulp hebt om de huur verder te betalen. Zo kan je beter de moed erin houden en bijvoorbeeld de geplande vakantie toch laten doorgaan.

Wat biedt de Huurverzekering?

Bij onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit of overlijden biedt ze je vaste maandelijkse steun gedurende 6 maanden. Met de Huurverzekering laat je niets aan het toeval over, zodat jij en je gezin in die omstandigheden een dak boven het hoofd kunnen houden.

X

Vimeo settings

Youtube settings

3 risico’s gedekt met 1 verzekering
Werk je minstens halftijds als loontrekkende met een contract van onbepaalde duur? Dan genieten jij en je gezin de voordelen van de Huurverzekering als je onvrijwillig je werk verliest, erkend wordt als volledig invalide of als je zou sterven.
Meer info
Gemoedsrust
Dankzij de Huurverzekering heb je tot 6 maanden om er terug bovenop te komen doordat je hulp krijgt om de huur te betalen. En als je helaas zou overlijden, heeft je gezin die tijd om een oplossing te zoeken.
Vanaf € 10 per maand
De goedkoopste formule (BASIC) kost € 10 per maand. Bij onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit of overlijden, ontvang jij of je gezin een maandelijks bedrag van € 500 gedurende maximaal 6 maanden per schadegeval en per verzekeringsjaar.
Meer info
Een betrouwbare partner
De Huurverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door AG Insurance.

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
10per maand
Dit is € 120 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
750
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
15per maand
Dit is € 180 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
20per maand
Dit is € 240 per jaar
(taksen en kosten inbegrepen)
START >

Huurverzekering: hoe verzeker ik me?

X

Vimeo settings

Youtube settings

Efficiënt
Je onderschrijft je contract volledig online, thuis of bij je makelaar.
Veilig
Je ondertekent je contract online via eID of sms, het is 100% veilig.
Snel
Je hebt alle informatie doorgenomen? In 5 stappen en in minder dan 10 minuten ben je verzekerd.
Eenvoudig
Je vult enkel een korte medische vragenlijst in, geen bijkomende onderzoeken nodig.
Gemakkelijk
Je contract is in orde? Dan worden je premies automatisch betaald via domiciliëring.
Klantvriendelijk
Vragen of problemen? Je kan ons telefonisch bereiken (02 664 70 60) of via het contactformulier.
START >

Alles wat je moet weten

Is de Huurverzekering iets voor jou?

​Ja, als je minstens 18 jaar bent en niet ouder dan 59 jaar.

​ja, als je minstens halftijds werkt als loontrekkende met een contract van onbepaalde duur.

Wanneer kan jij of je gezin een beroep doen op de Huurverzekering?

​Je verliest onverwacht je werk.

​Je wordt erkend als volledig invalide.

Je overlijdt. Vergeet niet om je begunstigde te melden dat je deze verzekeirng hebt genomen

Wat zijn de kenmerken van de Huurverzekering?

Looptijd van het contract

 • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot je 65 jaar bent.
 • Je betaalt maandelijks een premie (via domiciliëring) in functie van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Je bent jonger dan 50 jaar:
  • BASIC: € 10, COMFORT: € 15, PREMIUM: € 20.
 • Je bent 50 jaar of ouder:
  • BASIC: € 12, COMFORT: € 18, PREMIUM: € 24.

Uitbetaling van het vaste bedrag

 • De maandelijkse betalingen gebeuren op de rekening van de begunstigde.
 • Wachttijd1
  • 6 maanden bij ontslag (te rekenen vanaf de start van je Huurverzekering).
  • Niet van toepassing bij invaliditeit of overlijden.
 • Eigenrisicotermijn2
  • 3 maanden bij volledige invaliditeit3.
  • Minimaal 3 maanden bij onvrijwillige werkloosheid (volgens je opzegperiode).

Begunstigde

 • Je krijgt het maandelijkse vaste bedrag als je onverwacht je werk verliest of bij volledige invaliditeit.
 • Als je overlijdt, krijgt je begunstigde4 de maandelijkse vaste bedragen. Vergeet niet om hem of haar te melden dat je deze verzekering hebt genomen.

1 De wachttijd is de periode aan het begin van je contract, die dient te verstrijken alvorens een bepaalde dekking in werking treedt. Er is geen betaling voor schadegevallen die in die periode voorvallen.

2 De eigenrisicotermijn is de periode bij ieder schadegeval waarin je zelf het risico draagt in geval van een verzekerde schade. Er is geen betaling gedurende die periode.

3 Blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit: Blijvende of tijdelijke vermindering van de gezondheidstoestand met minstens 66%, vastgesteld tijdens een medische beslissing op basis van objectieve symptomen.

4 De vergoeding wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Dit is:

 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • bij ontstentenis je kinderen;
 • bij ontstentenis je ouders voor gelijke delen, of in voorkomend geval, de langstlevende
 • bij ontstentenis je nalatenschap.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Huurverzekering?

Voor volledige invaliditeit en overlijden zijn vooral de resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd niet verzekerd. Voor werkloosheid ben je niet verzekerd als die het gevolg is van je eigen beslissing.

Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet bent verzekerd:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • invaliditeit door een psychische aandoening;
 • het aflopen van een arbeidscontract van bepaalde duur, welke vorm dit contract ook heeft;
 • je ontslag omwille van een zware fout, de beëindiging van je overeenkomst in overleg met je werkgever of als je zelf ontslag neemt.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je snel een antwoord.

Je kan je klacht ook overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.

Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

De Huurverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

START >
* Deze aanbieding komt overeen met 3 maanden gratis premie. Ze is geldig voor elke nieuwe Feminaverzekering, onderschreven vanaf 1 oktober t.e.m. 30 november 2018.