Huurverzekering


Onvrijwillige werkloosheid, volledige invaliditeit, overlijden: het kan ook jou overkomen en heeft onmiddellijk gevolgen voor je eigen leven en dat van je gezin. Om deze tegenslag het hoofd te bieden, is het belangrijk om goed beschermd te zijn met een betrouwbare partner aan je zijde. De Huurverzekering van AG Insurance helpt je gedurende maximaal 6 maanden je huur te betalen. Zo behoud je ook op de moeilijke momenten een dak boven je hoofd.

Bereken je formule

Waarom kiezen voor VIVAY?

Als je onvrijwillig werkloos of volledig invalide wordt, ontvang je gedurende maximum 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen.
Als je overlijdt, ontvangt je gezin gedurende 6 maanden dit bedrag.
Kies de formule die het best past bij jouw verwachtingen en die van je gezin.
Je hebt al een formule (BASIC) vanaf € 10 per maand.
Gemoedsrust

Je hebt maximaal 6 maanden de tijd om tot rust te komen.
Je moet je immers geen zorgen maken om je huur.
Huurverzekering

Onze formules

BASIC
Je krijgt een vast bedrag van
500
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
10
per maand (dit is € 120 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
COMFORT
Je krijgt een vast bedrag van
750
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
15
per maand (dit is € 180 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)
PREMIUM
Je krijgt een vast bedrag van
1.000
per maand
gedurende maximaal 6 maanden
+
0
Je betaalt een premie vanaf
20
per maand (dit is € 240 per jaar)
(taksen en kosten inbegrepen)

Bereken hieronder gratis je premie.

Geïnteresseerd?

We hebben enkele gegevens nodig om te bepalen welke formule van de Huurverzekering het best bij jou past.
Gelieve een datum in te geven.
Gelieve een geboortedatum vanaf 31/12/1899 in te vullen.
Gelieve te bevestigen dat je alle contractuele documenten hebt doorgenomen.
Bepaal je formule

Is de Huurverzekering iets voor jou?

​Je moet minimaal 18 jaar en maximaal 59 jaar zijn.

​Je werkt als loontrekkende, minimaal halftijds, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Wanneer kan jij of je gezin een beroep doen op de Huurverzekering?

​Je verliest onverwacht je werk.

​Je wordt erkend als volledig invalide.

Je overlijdt.

Wat zijn de kenmerken van de Huurverzekering?

Looptijd van het contract

 • Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot je 65 jaar bent.
 • Je betaalt maandelijks een premie (via domiciliëring) in functie van de gekozen formule.

Hoe evolueert je maandelijkse premie?

 • Minder dan 50 jaar:
  • BASIC: € 10, COMFORT: € 15, PREMIUM: € 20.
 • Vanaf 50 jaar:
  • BASIC: € 12, COMFORT: € 18, PREMIUM: € 24.

Betaling van het vaste bedrag

 • De maandelijkse betalingen gebeuren op de rekening van de begunstigde.
 • Wachttijd1
  • 6 maanden bij ontslag (te rekenen vanaf de start van je Huurverzekering).
  • Niet van toepassing bij invaliditeit of overlijden.
 • Eigenrisicotermijn2
  • 3 maanden bij volledige invaliditeit3.
  • Minimaal 3 maanden bij onvrijwillige werkloosheid (volgens je opzegperiode).

Begunstigde

 • Je krijgt het maandelijkse vaste bedrag als je onverwacht je werk verliest of bij volledige invaliditeit.
 • Als je overlijdt, krijgt je begunstigde4 de maandelijkse vaste bedragen.

1 De wachttijd is de periode aan het begin van je contract, die dient te verstrijken alvorens een bepaalde dekking in werking treedt. Er is geen betaling voor schadegevallen die in die periode voorvallen.

2 De eigenrisicotermijn is de periode bij ieder schadegeval waarin je zelf het risico draagt in geval van een verzekerde schade. Er is geen betaling gedurende die periode.

3 Blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit: Blijvende of tijdelijke vermindering van de gezondheidstoestand met minstens 66%, vastgesteld tijdens een medische beslissing op basis van objectieve symptomen.

4 De vergoeding wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Dit is:

 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • bij ontstentenis je kinderen;
 • bij ontstentenis je ouders voor gelijke delen, of in voorkomend geval, de langstlevende
 • bij ontstentenis je nalatenschap.

Wat als je beroep wenst te doen op je Huurverzekering?

Wat moet je doen bij onvrijwillige werkloosheid of volledige invaliditeit?

 • Vul het aangifteformulier in.
 • Bezorg het ons terug via het contactformulier, zoals vermeld staat op het aangifteformulier.
 • Je dossier wordt geopend met als referentiedatum de eerste dag van de volledige invaliditeit of de onvrijwillige werkloosheid.
 • Als de eigenrisicotermijn ten einde is, krijg je voor de duur van het attest en gedurende maximaal 6 maanden het vaste bedrag op je rekening gestort.

Wat moet er gebeuren als je overlijdt?

 • Een overlijden wordt via een aangifteformulier gemeld.
 • Informeer vooraf je gezin dat je deze verzekering hebt afgesloten. Zo kunnen zij ons contacteren, als je zou overlijden.

Wat is er onder andere niet verzekerd in de Huurverzekering?

Als verzekeraar kunnen we niet in alles voorzien. Daarom zijn sommige risico’s niet gedekt. Vooral resultaten van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal worden beschouwd. Hieronder vind je de voornaamste zaken waarvoor je niet verzekerd bent.

Je bent niet verzekerd voor:

 • zelfmoord in het eerste jaar van je contract;
 • invaliditeit door een psychische aandoening;
 • het aflopen van een arbeidscontract van bepaalde duur, welke vorm dit contract ook heeft;
 • je ontslag omwille van een zware fout, de beëindiging van je overeenkomst in overleg met je werkgever of als je zelf ontslag neemt.

De volledige lijst vind je terug in de algemene voorwaarden.

En wat als je klachten hebt?

Heb je nog vragen? Bel ons op het nummer +32 (0)2 664 70 60 of vul het contactformulier in. Onze medewerkers geven je snel een antwoord.

Alle klachten over dit product, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as.

Meer informatie

De Huurverzekering is een verzekering (tak 16) van het type diverse geldelijke verliezen, die voorziet in een betaling van een forfaitair bedrag en onderworpen is aan het Belgisch recht. Het is een product van AG Insurance dat eventueel ook gecommercialiseerd wordt door je tussenpersoon.

Lees zeker ook aandachtig deze documenten:

Wist je dit al?

Een appartement huren: waar moet je aan denken tijdens het bezoek? Lees meer
Jouw ideale appartement vinden. Hoe begin je eraan? Lees meer
Een woning huren: wat moet je weten? Lees meer
Samen huren: een alternatief voor alleenstaande ouders? Lees meer
Een woning huren: de basis Lees meer
Bekijk alle artikels