Als je te horen krijgt dat je kind ziek is en opvang nodig heeft …

Alle kinderen zijn wel eens ziek. Meestal gaat het om een kinderziekte die voorbijgaat zonder veel erg. Maar op een zwaardere diagnose, een chronische ziekte bijvoorbeeld, is niemand voorbereid. Toch overkomt het elk jaar heel wat ouders. Een gebeurtenis die hun leven verandert.

Is je kind deze ochtend opgestaan met koorts? Is het moe of heeft het stramme spieren? Klaagt het over buik- of hoofdpijn? Of heeft het huiduitslag? De kans is het groot dat het om een zogenaamde kinderziekte gaat.


Niets om je zorgen over te maken maar houd het in de gaten!

Oorontsteking, bronchitis, verkoudheid, … Allemaal infecties die vaak voorkomen en over het algemeen goedaardig zijn. Maar je moet het wel goed opvolgen natuurlijk.

Bronchitis bij een kind bijvoorbeeld, is niet erg maar je moet uitkijken dat het geen longontsteking wordt.

Het immuunsysteem van kinderen is nog volop in ontwikkeling. Ze beschikken nog niet over alle nodige verdedigingsmechanismen om virussen en andere infecties te overwinnen.


Raadpleeg een dokter

Als je kind meer dan 38,5 °C koorts heeft, veel weent, klaagt over hoofd- of oorpijn, overgeeft, diarree heeft, abnormaal slaperig is of uitslag vertoont, ga je beter eens naar de dokter.


Tips vóór het doktersbezoek

Heeft je zoon koorts? Dek hem dan niet te veel toe, laat hem regelmatig drinken en verlucht zijn kamer.

Heeft je dochter een verstopte neus? Doe dan wat druppels fysiologisch serum in haar neus. Baby’s kunnen zelf nog niet snuiten, gebruik voor hen een neusreiniger.

Heeft je kind last van een hoest? Dit is vaak een verdedigingsmechanisme van het lichaam. Het is af te raden om een siroop of een medicijn tegen de hoest te geven zonder het advies van een arts.

Begin in elk geval niet op eigen houtje medicatie toe te dienen. Controleer of alle vaccins in orde zijn. Als je twijfelt, maak je het best een afspraak met de huisarts.


Microben tegengaan

Enkele eenvoudige gewoonten volstaan om microben tegen te houden.
We kunnen het niet genoeg herhalen: regelmatig je handen wassen is het meest efficiënt. Als je thuiskomt van het werk, als je het openbaar vervoer hebt genomen, als je naar het toilet bent geweest, vóór het eten, …

Als een van de gezinsleden ziek is, laat je het best geen zakdoeken, knuffels, … rondslingeren. Deel ook geen bestek of glazen. Heeft je baby een loopneus en stopt hij alles in zijn mond? Dan is het aan te raden om het speelgoed te wassen … Maar laat het geen obsessie worden. Er zijn immers altijd en overal microben.


Chronische ziekte

Astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, … het zijn chronische ziekten die vaak  een ziekenhuisopname en langdurige verzorging vereisen.


Diagnose

Als je te horen krijgt dat je kind aan een chronische ziekte lijdt, heeft dit een impact op het kind zelf, maar  ook op de naaste omgeving. Het is vaak moeilijk te accepteren en roept sterke emoties op. Ouders zijn bang en zitten met heel wat vragen.


Leven met de ziekte van je kind

De ziekte van je kind accepteren is zwaar. De behandeling gooit vaak jouw leven en dat van de andere gezinsleden overhoop. Iedereen moet zich aanpassen.

Onzekerheid en angst wegen op ouders. Ze moeten moeilijke beslissingen nemen over de behandeling, staan machteloos tegenover de pijn van hun kind en moeten vertrouwen op het medische team. Ze willen de ziekte en de gevolgen ervan begrijpen, hun kind steunen en tegelijkertijd de rest van het gezin niet verwaarlozen, hun emoties (woede, schuldgevoel) en stress onder controle houden, … Daarnaast zijn ze fysiek en mentaal vaak uitgeput en kunnen de spanningen binnen het koppel en het gezin oplopen. Veel ouders vragen zich af hoe ze het best omgaan met hun chronisch ziek kind en hebben nood aan een klankbord. Ze weten niet hoe de ziekte zal evolueren. Sommigen zien zich zelfs verplicht om te stoppen met werken, wat kan leiden tot financiële problemen …


Laat je goed omringen

Betrouwbare mensen in je omgeving die een positieve ingesteldheid hebben en een luisterend oor bieden, zijn van groot belang om deze situatie aan te kunnen: familieleden en vrienden, maar ook lotgenoten die je bijvoorbeeld ontmoet via internetfora.

Gezondheidsprofessionals zijn een waardevolle steun tijdens elke fase van de ziekte.

Verschillende patiëntenverenigingen bieden initiatieven op het vlak van informatie en ondersteuning die gezinnen en kinderen kunnen helpen in moeilijke perioden.


Dag in dag uit leven met de ziekte

Je zieke kind steunen betekent ook dat je hem of haar laat opgroeien net als andere kinderen: groeien, spelen, leren, geliefd worden en zich gerustgesteld voelen, … Dit zijn behoeften die alle kinderen ervaren. Help je kind om zijn grenzen te verleggen zodat het zelfvertrouwen opbouwt en leert dat het meer is dan enkel zijn ziekte.


Je zieke kind steunen

Als ouders geconfronteerd worden met de ziekte van hun kind, ervaren ze dikwijls een gevoel van onmacht. De ziekte heeft gevolgen voor het fysieke welzijn (behandeling, pijnbestrijding, …) maar ook voor het mentale welzijn (ontmoediging, blikken van anderen, confrontatie met verschillen, …).

Enkele tips om je kind te helpen om mentaal beter om te gaan met zijn ziekte:

  • Straal vertrouwen uit en neem een positieve houding aan tegenover de ziekte.
  • Voed het op zoals een ander kind en overbescherm het niet.
  • Stimuleer je kind om actief te zijn binnen de mogelijkheden die de ziekte toelaat.
  • Praat over de ziekte zodat dit geen taboeonderwerp wordt, geef je kind geen valse hoop en beperk de stress.
  • Breng je omgeving op de hoogte van de ziekte van je kind en de behandeling. Informeer ook de school.
  • Bereid je kind voor op vragen van leeftijdsgenoten en op mogelijke pesterijen over zijn ‘anders-zijn’ en zijn ziekte.
  • Sta open voor verdriet.
  • Zorg ervoor dat je kind altijd bij jou terechtkan, zodat het weet dat het je kan vertrouwen.
  • Neem elke dag zoals hij komt en geniet van de eenvoudige dingen.


Broers en zussen

Als een van je kinderen ziek is, moet je ondertussen uiteraard ook voor je andere kinderen blijven zorgen. De ziekte van een gezinslid leidt vaak tot stress. Soms is er onbegrip bij broers en zussen. Ze kunnen jaloers zijn en bang om in de steek gelaten te worden.

Als je zorgwekkend gedrag vaststelt bij een van je andere kinderen, raden we je aan om hulp te vragen.


Ouders op zoek naar evenwicht

Een lastige oefening: het evenwicht vinden tussen de tijd die je spendeert aan je zieke kind en de tijd die je besteedt aan je andere kind(eren).


Praat erover

Laat hen aan het woord. Laat hen honderduit vragen stellen. Geef hen de kans om hun woede, jaloezie, verdriet, angst en schudgevoel te uiten. Besteed hierbij ook zeker aandacht aan de schaamte die ze soms voelen als ze commentaren te horen krijgen over hun zieke broer of zus.


Plan tijd in voor je gezin

Ook al besteed je heel wat tijd aan het ziekbed van je kind en ben je vaak onderweg van en naar het ziekenhuis, voorzie altijd wat ruimte voor gezinsactiviteiten. De banden aanhalen en een hecht nest uitbouwen is erg belangrijk.


Hoe staat het met de school?

Veel chronisch zieke kinderen zijn regelmatig afwezig op school. Soms kunnen ze zelfs gedurende een lange periode geen lessen volgen. Ze moeten bepaalde activiteiten overslaan, kunnen zich moeilijker integreren in de klasgroep, … Heel wat obstakels die je kind – en jij als ouder – moeten overbruggen.

Als je kind naar school kan, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de ziekte. Niet alleen de schooldirectie en de leerkrachten, maar ook de klasgenoten. Dan weten ze hoe ze moeten reageren in geval van problemen. Daarnaast kan dit ook pesten tegengaan.

Er bestaat ook een hele waaier aan oplossingen voor onderwijs op afstand, thuis of in het ziekenhuis.


Superheld

Je bent geen supermama of -papa, Mega Mindy, Batman of Spiderman met buitengewone krachten. Toch heb je heel wat aan je hoofd.

Zorg goed voor jezelf, beheers je emoties, eet evenwichtig en neem de tijd om te sporten of je te ontspannen. Aanvaard de hulp van familie en vrienden. En verlies vooral de moed niet.


Bescherm je geliefden

Je bent nooit voorbereid op een ziekte, en zeker niet op die van je kind. Na de verbijstering van de diagnose, doorloop je een hele reeks emoties en flitsen er allerlei vragen door je hoofd. Angst, woede, onbegrip, schuldgevoel en niet te vergeten financiële zorgen. Want hoewel het socialezekerheidsstelsel in ons land uitgebreid is, blijven er altijd bepaalde kosten over die de patiënt en zijn familie moeten dragen. Niet-terugbetaalde behandelingen, specifieke apparatuur, langdurige hospitalisatie, …

Boven op de dekking van het ziekenfonds bestaan er ook verzekeringen die een oplossing kunnen vormen voor de niet-terugbetaalde kosten. Ze kunnen je een financiële zekerheid bieden die meer dan welkom is op momenten dat al je energie naar de genezing van je kind gaat.

Alle tips in dit artikel zijn louter informatief. Uiteraard moet je in bepaalde gevallen nog steeds je arts raadplegen of naar de spoed gaan.

De VIVAY-redactie

25/08/2017

Bescherm jezelf en je gezin Kindzorgverzekering
Krijg tot € 2.000/maand
Bedrag vrij te gebruiken
De beste zorgen voor je kind

Wist je dit al?

10 dagen verlof om voor je zieke kind te zorgen Lees meer
Je kind ziek? Verzeker de kosten van de opvang! Lees meer
Je kind vertrekt op kamp? 7 tips om er een succes van te maken! Lees meer
Hoe kan je je beschermen tegen de ziekte van Lyme? Lees meer
Top 10 van de ongevallen thuis met jonge kinderen Lees meer
Bekijk alle artikels