Waaraan geven de Belgen hun geld uit?De Belgen verloren in 2017 0,3 % van hun koopkracht. In 2016 was dat bijna 1 %.  Veel Belgen worstelen elke maand om met hun gezinsbudget rond te komen. Is België een duur land om in te leven? En hoe kan je meer doen met hetzelfde budget?

De koopkracht van de Belgen 

Hogere inflatie

De daling van de koopkracht was een combinatie van twee factoren. De indexsprong en andere loonbeperkingen van de regering deden de stijging van de lonen grotendeels teniet. Bovendien lag de inflatie in België met 2,13 % in 2017 hoger dan in de meeste andere landen van de Europese Unie.

In 2017 was de stijging van de lonen beperkt tot maximaal 1,1 %, zonder indexatie en baremastijgingen.


Is het goed leven in het land van friet en surrealisme?

Wij hebben een van de beste sociale-zekerheidssystemen in de wereld. Ons land is een van de 22 lidstaten van de EU die een minimumloon van ongeveer € 1500 per maand hanteren (meer bepaald € 1532). In Frankrijk bedraagt dat € 1480 en in Duitsland € 1498. Alleen Luxemburg heeft een minimumloon dat hoger ligt: € 1999.

In de meer oostelijk gelegen lidstaten liggen de minimumlonen veel lager. In Bulgarije is het minimumloon amper € 235, in Roemenië € 275. Maar ook in Portugal (€ 650) en Griekenland (€ 684) zijn de minima heel wat lager.

Natuurlijk moet je die bedragen plaatsen binnen de kost van het levensonderhoud in elk land. België staat in 2018 op nummer 16 in de lijst van de duurste landen wereldwijd (Bron: Numbeo: https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp). Daarmee zijn we goedkoper dan Luxemburg (op 6) en Frankrijk (op 13), maar duurder dan Nederland (op 18) en Duitsland (op 24). Portugal staat op plaats 45, Pakistan op nummer 115.

Iets gaan eten

Op restaurant gaan is in verhouding duur voor een Belg: we staan daar op plaats 9 van duurste landen wereldwijd. In Luxemburg (6) is het nog duurder, maar in Nederland (11), Frankrijk (16) en Duitsland (21) goedkoper. De Portugezen (op 46) eten naar onze normen spotgoedkoop, om nog te zwijgen over Tunesië (115).

Een woning huren

Huren is dan weer relatief goedkoop in België, want daar staan we pas op plaats 28, niet zo heel ver van de Portugezen (37), en vlak na Frankrijk (27) en Duitsland (26). Huren in Nederland (15) en vooral Luxemburg (6) is duidelijk duurder. Nepal (115) is het goedkoopste land om te huren.

"Het gezinsbudget beheren: weet wat je besteedt!"

Wat spenderen Belgische huishoudens?

Regelmatig worden duizenden Belgische huishoudens onder de loep genomen om meer inzicht te krijgen in hun jaarlijks verbruikspatroon. Wist je dat we in 2016 gemiddeld 15.000 euro per persoon hebben uitgegeven?

De top 5 van onze uitgaven:

  1. Woning, water en energie: 30 %
  2. Voeding en drank: 15 %
  3. Transport (openbaar vervoer, fiets, auto, …): 11,5 %
  4. Persoonlijke verzorging en diensten (kapper, parfum, kinderopvang, verzekeringen, …): 10 %
  5. Cultuur en vrije tijd (hobby’s, huis- en gezelschapsdieren, tuin, speelgoed, …): 7,5 %

En kledij en schoenen? Daaraan gaven we gemiddeld “maar” 646 euro uit, of 4,3 %.

9 tips om te besparen op je gezinsbudget

Je gezinsbudget goed beheren, vraagt wat discipline en toewijding en kost ook tijd. Toch loont het de moeite. Met de volgende 9 tips, sta je nooit voor onaangename verrassingen en kan je zelfs mooie besparingen doen!


1. Doe een halfuurtje per week aan budgetbeheer

Koop een grote klasseermap en klasseer je binnenkomende facturen volgens uiterste betaaldatum. Doe je het liever digitaal? Maak dan gewoon een mapje “ Facturen” aan op je computer en klasseer je facturen op dezelfde manier. Als je online bankiert, kan je een factuur die binnenkomt meteen invoeren met de uiterste betaaldatum. Zo vergeet je geen facturen te betalen en heb je een goed zicht op hoeveel je nog over hebt. 


2. Bekijk je vaste, lopende en occasionele uitgaven

Bekijk je uitgaven kritisch: welke zijn vast en dus voorspelbaar (huur, gas, elektriciteit, verzekeringen, onderhoud van je ketel, enz.)? Welke zijn variabel (dierenarts, voeding en aanverwanten)? En welke zijn occasioneel (etentjes, vakantie, kleding, enz.)?

Hou vooral de kleine, vaak weerkerende uitgaven in het oog. Op het einde van de rit kunnen die behoorlijk oplopen. Als je te vlug in verleiding komt, kan je eventueel zelf een maximumbedrag instellen voor wat je wekelijks cash mag afhalen.

Let op dat je deze uitgaven niet vergeet!


3. Zorg dat je spaart of belegt

Als je wat geld over hebt, maak je best een afspraak met je bankier of verzekeringsmakelaar. Die kan je, op basis van je beleggersprofiel, de juiste beleggingen aanraden: pensioensparen, langetermijnsparen, aandelenfondsen, ... Naargelang je situatie kan hij ook samen met jou bekijken welke beleggingen fiscaal aftrekbaar zijn. Investeren in vastgoed of een andere belegging is uiteraard ook een optie.


4. Maak geen onnodige schulden

Zorg ervoor dat je nooit in een negatieve schuldenspiraal terechtkomt. Een opeenstapeling van tegenslagen kan dan desastreuze gevolgen hebben. Met een goed budgetbeheer verklein je het risico op een schuldenberg.

Tips om te besparen op je voeding vind je hier.

 

5. Beheer je budget online

Er zijn heel wat (gratis) apps die je kunnen helpen met het beheren van je budget.


6. Verkoop je oude spullen

Op rommelmarkten raakt je heel wat overbodige spullen kwijt en je krijgt er nog geld voor ook! Of verkoop wat je niet meer nodig hebt op een van de vele tweedehandssites.


7. Recycleer meer

Recyclage en reparatie zijn trendy. Overal in Vlaanderen worden Repaircafés georganiseerd. Waarom zou je een nieuw toestel kopen als je oude het nog doet of hersteld kan worden? Met opgroeiende kinderen in huis moet je om de zoveel tijd nieuwe kleren, fietsen en speelgoed kopen. Door tweedehands spullen te gebruiken of dingen te lenen kan je heel wat besparen.


8. Hou je energie-uitgaven in de hand

 • Gebruik led- of spaarlampen.
 • Regel je thermostaat volgens het seizoen en volgens je aanwezigheid.
 • Vergelijk de verschillende leveranciers.
 • Raadpleeg de websites met prijsvergelijkingen.
 • Veranderen van leverancier gaat snel en eenvoudig.


9. Bescherm je budget met een verzekering

Al je moeite om je budget te beheren kan in een klap teniet worden gedaan: als je

 • je werk verliest.
 • een ongeval met blijvende invaliditeit hebt.
 • plots overlijdt.

Het kan dan voor je gezin heel moeilijk worden om met het verminderde budget het einde van de maand te halen … De Maandbudgetverzekering van AG Insurance helpt  je in dat geval gedurende maximaal zes maanden met financiële steun om je vaste uitgaven, zoals huur, verwarming, elektriciteit te betalen.

Opgelet: bepaalde gegevens in dit artikel kunnen door omstandigheden wijzigen. De hierboven vermelde tips zijn dan ook alleen informatief bedoeld.

De VIVAY-redactie

06/04/2018

Deze publiciteit betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.
Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.
De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00.
Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.
VIVAY is een commercieel merk van AG Insurance. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bescherm jezelf en je gezin Maandbudgetverzekering
Financiële steun bij werkloosheid, invaliditeit, overlijden
Krijg tot € 1.500/maand
Voor jou of je gezin
Tot 6 maanden dekking per jaar

Wist je dit al?

De dagelijkse strijd tegen voedselverspilling Lees meer
Welke uitgaven vergeten we vaak mee te rekenen in ons gezinsbudget? Lees meer
Hoeveel betalen we voor onze huisdieren? Lees meer
Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om? Lees meer
Beroepsziekte, verlies van werk, invaliditeit: wat kan je doen? Lees meer
Bekijk alle artikels